Basisprocedures voor beginners

Inhoud

1. Introductie
    1.1 Wat je eerst moet weten
    1.2 Toegang: gebruikersnaam en wachtwoord
    1.3 Documentatiewijze

2. Voorbereiding
    2.1 Twee browserpagina's
        2.1.1 Eerste browser: website
        2.1.2 Tweede browser: beheer
    2.2 Inloggen
    2.3 Beheerpagina
        2.3.1 Algemene functies
        2.3.2 Blinde en slechtziende gebruikers
    2.4 De welkomstpagina uitgelegd
    2.5 Uitloggen

3. Gebieden, secties, pagina's, tekst en afbeeldingen
  3.1 Een gebied toevoegen
    3.2 Een pagina toevoegen
        3.2.1 Pagina en sectie pictogrammen
    3.3 Tekst toevoegen
    3.4 Een afbeelding toevoegen
        3.4.1 De juiste map selecteren
        3.4.2 Een afbeelding uploaden
        3.4.3 De afbeelding toevoegen aan de webpagina
    3.5 Een sectie toevoegen
    3.6 Wat orde scheppen

4. Toegangsrechten
    4.1 Rechten van de administrator
    4.2 Rechten van de paginabeheerder

5. Een gebruiker toevoegen

6. Groepen en bevoegdheden

7. Diversen
    7.1 Vergrendelde pagina
    7.2 Onze Sandbox
    7.3 De Openbare Basisschool Exemplum verwijderen

8. Hoe nu verder?

1. Introductie

Website@School is een hulpmiddel om websites te maken. Op deze sites kun je web pagina'spubliceren. Deze pagina's hebben inhoud als tekst, afbeeldingen, etc. of bevatten modules zoals contactformulieren, weblogs, chats, fotoalbums, collaborative editing, digitale flyers, sitemaps en veel meer. Website@School is een Website Content Management System (CMS). Het enige wat je nodig hebt is een browser.

[ voorbeeld mogelijke website ]
basics_example.png
Een voorbeeld van een site gemaakt met Website@School CMS.

1.1 Wat je eerst moet weten

Wanneer je deze handleiding gevolgd hebt ben je in staat om: Voor onze handleiding gebruiken we fictieve gegevens. Een hele kleine school met maar 2 klassen, een paar leerlingen, onderwijzend personeel, een team en een webmaster (jij!): De Openbare Basisschool Exemplum.

1.2 Toegang: gebruikersnaam en wachtwoord

We nemen aan dat je toegang hebt tot de installatie van Website@School met de demonstratiegegevens en dat je een geldige gebruikersnaam en wachtwoord hebt en volledig gerechtigd bent om Website@School te beheren.

OPMERKING: Wanneer je geen toegang hebt tot Website@School, lees dan 7.2 Sandbox om de handleiding te volgen.

1.3 Documentatiewijze

Hier zijn de tekstelementen welke een speciale betekenis hebben:

(top)

2. Voorbereiding

Website@School is een Content Management System . De inhoud die je creëert in het beheersysteem van Website@School wordt zichtbaar op de website van je school. Vaak wanneer je een actie hebt afgerond in het beheersysteem van Website@School wil je onmiddelijk de resultaten van je actie zien. De makkelijkste manier om dit te doen is door twee browserpagina's te gebruiken.

2.1 Twee browserpagina's

Om zo makkelijk mogelijk met Website@School te werken, adviseren we je om twee browserpagina's open te hebben in één werkstation; een browserpagina voor het beheersysteem van Website@School en een andere om de resultaten van je werk te zien, d.w.z. de website.

Voor scholen kan het slim zijn om twee aparte werkstations te hebben met hun eigen browsers; een voor het beheersysteem van Website@School en de andere om de website die beheerd wordt weer te geven. Alle populaire browsers (Mozilla Firefox, Opera, Safari, etc.) gaan samen met Website@School. In de meeste browsers kan de pagina-inhoud ververst worden met [F5].

2.1.1 Eerste browser: website

Open de browserpagina om de website te bekijken. Ga naar de URL (Uniform Resource Locator) van jouw school. Bijvoorbeeld: http://exemplum.eu/index.php. Dit is een fictieve URL, vervang deze door de echte URL van jouw school. Vervang alleen het URL-gedeelde van jouw school, verwijder het index.php deel niet.
Met de demonstratiegegevens die geinstalleerd zijn tijdens de installatie van Website@School zal de volgende webpagina van de school worden weergegeven:

[ Openbare Basisschool Exemplum website, demonstratiegegevens, welkomstpagina ]
basics_site_in_browser.png
Klink nu op de Nieuws link en je ziet:
[ De Exemplum Basisschool website ]
basics_areas_sections_pages.png
Je ziet:
 1. Pagina's: Welkom, Laatste nieuws, Nieuwsbrief en Oud nieuws. Pagina's worden onderverdeeld in secties.
 2. Secties: Welkom, Schoolinformatie, Nieuws, Zoeken, MyPage. Secties kunnen sub-secties (secties in secties) bevatten, zoals de sub-sectie van Nieuws: Archieven, welke de pagina's Oud Nieuws en Oude Nieuwsbrieven bevat. Secties en Pagina's worden onderverdeeld in Gebieden
 3. Gebied: een Gebied bestaat uit een complete website op zich. Gebieden kunnen publiek zijn (toegankelijk voor iedereen), zoals het geselecteerde Openbare Basisschool Exemplum Gebied. Of Gebieden kunnen privé zijn (alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord). Gebieden worden geselecteerd in het uitklapbare Kies gebied menu.
 4. Kies gebied: In het uitklapbare menu select je welk Gebied zichtbaar is. Over het Gebied van de Bovenbouwleerlingen: dat ga je zelf maken.
Klik op MyPage en probeer de modules zoals het Fotoalbum en de Weblog uit.

2.1.2 Tweede browser: beheer

Open nu een tweede browserpagina op dit werkstation of op een tweede werkstation. Ga naar: http://exemplum.eu/admin.php.
(Dit is weer een fictieve URL, vervang deze met de echte URL van jouw school. Vervang alleen het URL-gedeelde van jouw school, verwijder het admin.php deel niet.)
Je ziet nu het inlogscherm dat je toegang geeft tot het beheersysteem van Website@School:
[ Exemplum Basisschool: inlogpagina ]
basics_login_in_browser.png
Je bent nu klaar om in te loggen.

2.2 Inloggen

We zullen nu de inlogpagina uitleggen.
[ Exemplum Basisschool, inlogpagina: gebruikersnaam: wblade, wachtwoord: *********** ]
basics_login_wblade.png
Items op de Inlogpagina:

Druk op de [Enter] toets op je toetsenbord of druk op de [OK] knop om in te loggen op de Website@School Welkom pagina.

2.3 Beheerpagina

Wanneer je succesvol ingelogd bent (zie het bericht in de gele statusbalk) kom je op de Website@School Welkom pagina:
[ Beheer: Bericht = succes Welkom ]
basics_was_home_after_login.png

2.3.1 Algemene functies

Website@School heeft een aantal functies die het leven makkelijker maken. Hieronder leggen we de header van de Welkom pagina uit:
[ Strikethrough texts for managers, public area and logout ]
basics_was_home-top.png

2.3.2 Blinde en slechtziende gebruikers

De beheer-interface van Website@School kan aangepast worden. Deze aanpassingen ('Weergave' genaamd) kunnen voor elke individuele gebruiker worden ingesteld in de gebruikersinstellingen. Dit wordt gedaan in Accountbeheer > Gebruikers > Gebruikersnaam > Basiseigenschappen > Uitklapmenu: Weergave. Voor een overzicht van de weergaves, zie het hoofdstuk Accountbeheer, sectie 5. Weergave.

2.4 De welkomstpagina uitgelegd

Na succesvol inloggen kom je op de startpagina of Welkom pagina:
[ Beheer: Bericht = succes Welkom ]
basics_was_home_after_login.png
Deze pagina is onderverdeeld in een kop, menu, werkplaats en voet. Vanuit hier zijn alle beheerfuncties toegankelijk.

Kop paneel:

Gele statusbalk: Geeft statusberichten weer die gekopieerd en geplakt kunnen worden. Zie 2.3.1 Algemene functies.

Onder de statusbalk is het scherm verdeeld in 2 panelen:

Voetbalk:

2.5 Uitloggen

Het is erg belangrijk om netjes uit te loggen. Beëindig je sessie niet door de X rechtsbovenaan in je browser te klikken of door je browser te verlaten via de Exit-optie. Dan zul je een foutmelding krijgen wanneer je de volgende keer probeert in te loggen. Voor uitleg en hulp, zie sectie 7. Foutmeldingen .

Door op de tekst rechtsbovenin je scherm te klikken (Wilhelmina Bladergroen afmelden), zul je netjes afgemeld worden.

[ Openbare Basisschool Exemplum, afmeldpagina: Bericht = succesvol afgemeld, pop up: succesvol afgemeld ]
basics_login_logged_out.png
Het pop-up bericht bevestigt dat je met succes uitgelogd bent. Om opnieuw in te loggen, klik op [OK] in het pop-up bericht.

(top)

3. Gebieden, Secties, pagina´s, tekst en afbeeldingen

In deze sectie ga je een nieuw Gebied en een Welkomstpagina voor de Bovenbouw maken, een sectie voor bovenbouwleerlingen ´Andrew Reese´ en ´Catherine Hayes´ toevoegen, en vervolgens webpagina´s met tekst en afbeeldingen aanmaken.

3.1 Een Gebied toevoegen

Een Gebied is een complete website op zich. We beginnen dus door een nieuw Gebied aan te maken, wat we doen vanaf de Welkombeheerpagina:
[ Beheerpagina: Welkom ]
basics_was_home.png

Klik op het Configuratiebeheer [ Configuratiebeheer ] pictogram om het Configuratiebeheer scherm te openen:

[ Configuratiebeheer ]
basics_configurationmanager_overview.png

In het Menu, klik op Gebieden om het Gebieden scherm te openen:

[ Configuratiebeheer: Gebieden ]
basics_configurationmanager_areas_overview.png

In het Gebieden paneel, klik op Nieuw gebied om het Nieuw gebied scherm te openen:

[ Configuratiebeheer: Voeg een gebied toe, invoervelden ]
basics_configurationmanager_add_area.png
Uitleg:

Klik op [Done] om terug te gaan naar Gebieden :

[ Configuratiebeheer: Bericht= succes. Gebieden: gebied toegevoegd ]
basics_configurationmanager_area_added.png

Gebieden wordt nu weergegeven. Het gebied Bovenbouwleerlingen is toegevoegd. Zie het bericht in de gele statusbalk.

3.2 Een pagina toevoegen

In deze paragraaf ga je een welkomstpagina voor een nieuw gebied maken. Ga terug naar Welkom door op het [Start pictogram] Startpictogram te klikken:
[ Beheerpagina: Welkom ]
basics_was_home.png

Klik op Paginabeheer [ Paginabeheer ] om paginabeheer te openen. In het Werkgebied is de naam van het gebied Openbare Basisschool Exemplum weergegeven:

[ Paginabeheer: Openbare Basisschool Exemplum ]
basics_pagemanager_overview.png

Het Menu laat een lijst zien van gebieden die je aan kunt passen. De Openbare Basisschool Exemplum is onderstreept zodat de pagina's en secties die bij dat gebied horen zijn weergegeven in het Werkgebied, d.w.z. de Openbare Basisschool Exemplum

We zijn nu geïnteresseerd in je nieuwe gebied, dus in het Menu klik je op Bovenbouwleerlingen om je nieuwe gebied te openen.

[ Paginabeheer: Bovenbouw: geen knooppunten ]
basics_pagemanager_area_no_nodes.png

Merk op dat er nog geen aanknopingspunten [*] (pagina's en secties) in je nieuwe gebied zijn. We gaan nu een aanknopingspunt met een pagina toevoegen.
[*] Aanknopingspunt: computer jargon, en betekent een startpunt van waaruit je een gegevensstructuur kunt bouwen.

Klik op Nieuwe pagina om een Nieuwe pagina aan te maken:

[ Paginabeheer: Een pagina toevoegen: invoervelden ]
basics_pagemanager_add_page.png
Uitleg:

Klik op [Done] om de paginadetails op te slaan. Het paginabeheer van dit gebied wordt nu weergegeven. Let op het weergegeven statusbericht:

[ Paginabeheer: Bericht = succes. Bovenbouwleerlingen: Welkomstpagina toegevoegd ]
basics_pagemanager_page_added.png

De Welkomstpagina is toegevoegd. Let op de pictogrammen links van de Welkomstpagina tekst. Deze worden hieronder uitgelegd.

3.2.1 Pagina en sectie pictogrammen

Wanneer een pagina (of een sectie) wordt aangemaakt, kunnen de eigenschappen en functies hiervan aangepast worden door op de pictogrammen te klikken.
[ Paginabeheer: pagina en sectie pictogrammen ]
basics_pagemanager_page_properties.png

De pictogrammen zijn:

OPMERKING: Hoofdletters tussen '[ ]' (haakjes) zijn voor slechtzienden die gebruik maken van de voor hun gemaakte weergave. Zie de Accountbeheer sectie 5. Weergave.
 1. [ pictogram: start zichtbaar ] Start of [H] of [ pictogram: niet start ] Niet start of [_] pictogram: Een zichtbaar startpictogram geeft de standaard openingspagina weer van een gebied, sectie of pagina, d.w.z. de eerste pagina die je in dat gebied of sectie ziet. Een grijze startbutton geeft aan dat deze gebieden, secties of pagina's niet de startpagina zijn.
 2. [ pictogram: prullenbak ] Het prullenbakpictogram of [D]: Klik om een gebied, sectie of pagina te verwijderen.
 3. [ Pictogram: bewerken ] Het penpictogram of [E]: Om de basiseigenschappen van een gebied, sectie of pagina aan te passen.
 4. [ Pictogram: zichtbaar ] Zichtbaar of [_] of [ ]Onzichtbaar of [I]: Deze pictogrammen hebben twee functies:
  - 1. Deze iconen geven aan of een pagina of sectie zichtbaar, onzichtbaar of verborgen is. Voor het verschil tussen 'onzichtbaar' en 'verborgen', zie het hoofdstuk Paginabeheer, sectie 3.1 Een pagina toevoegen.
  - 2. Door op de pictogrammen te klikken openen de geavanceerde bewerkopties.
 5. [ Pictogram: voorbeeld ] Paginavoorbeeld of [P] of [ Pictogram: gesloten map ] Mappictogram of [+]: Deze pictogrammen hebben twee functies:
  - 1. Door op het Paginavoorbeeld pictogram te klikken open je de inhoud van de pagina in een nieuw venster.
  - 2. Door op het mappictogram te klikken open je de boomstructuur en zie je de onderliggende pagina's of mappen. Door op de geopende map te klikken sluit je de boomstructuur weer.
 6. Pagina/Sectienaam: Door op de paginanaam te klikken open je deze pagina. Door op de sectienaam te klikken open je, net als met het sectiepictogram, de sectiemap.
 7. (n): Het sectie/paginanummer. Elke pagina of sectie heeft een uniek nummer.
 8. naam: De verkorte naam van de module die verbonden is aan de pagina.
OPMERKING: De pen, zichtbaar/onzichtbaar pictogrammen en de pagina/sectienamen zijn allemaal links die je aan kunt klikken:

Stel nu het startpictogram in door op het (grijze) startpictogram te klikken om de pagina de startpagina te maken:

[ Paginabeheer: Bovenbouwleerlingen: start instellingen ]
basics_pagemanager_home_added.png

OPMERKING: Het is niet noodzakelijk om een startpagina in te stellen omdat er altijd iets weergegeven zal worden, zelfs een lege pagina. Maar het is goed om nu te oefenen met het instellen van een startpagina.

Hoewel de pagina zichtbaar is, heeft deze nog geen inhoud. In de volgende sectie zullen we tekst en een afbeelding aan de pagina toevoegen.

3.3 Tekst toevoegen

We gaan nu inhoud aan de pagina toevoegen. Wanneer je in het gebied Bovenbouwleerlingen bent, klik op de Welkomst pagina om de pagina-editor te openen:
[ Paginabeheer: FCK editor: geopend. Ander beheer, uitloggen en het publieke gebied ontoegangelijk ]
basics_pagemanager_FCK_open.png
De editor is een WYSIWYG (What You See Is What You Get; je krijgt wat je ziet) tekstverwerker, en wordt volledig uitgelegd via links in het hoofdstuk Editors. Je vindt hier ook een lijst met toetsenbordsnelkoppelingen.

Er is een eigenschap van de verwerker die we je aanraden om te gebruiken. Klik op De editor maximaliseren [ FCK editor: maximaliseer editor grootte ] aan de rechterkant van de onderste rij pictogrammen. De editor zal nu het volledige scherm bedekken, waardoor je meer ruimte op het scherm hebt om je tekst te schrijven en afbeeldingen toe te voegen.

Schrijf nu een stukje tekst, bijvoorbeeld:

 
Hello World!

This is the welcome page of the Seniors. 


We hope you enjoy our pages.

[ FCK editor: gemaximaliseerd. Tekst toegevoegd ]
basics_pagemanager_FCK_maximised.png

Sla de tekst op in de editor, ofwel met het Opslaan [ FCK editor: opslaan ] pictogram, of met [Ctrl+Shift+S] op je toetsenbord. Na het opslaan keer je terug naar Paginabeheer.
Je kunt ook [Save] en [Done] gebruiken. Zie [Save], [Done], [Cancel] in deze handleiding.

OPMERKING: Sla je werk regelmatig op om het risico te verminderen dat je je tekst kwijtraakt door een probleem met het werkstation of het verbreken van je verbinding met de schoolserver of het internet.

Na opslaan keer je terug naar de kleine editor:

[ Paginabeheer: Bericht = succes. Bovenbouwleerlingen ]
basics_pagemanager_page_edited.png
Klik op [Done] om terug te gaan naar paginabeheer:
[ Paginabeheer: Bericht = succes. Bovenbouwleerlingen ]
basics_pagemanager_page_saved.png

Je bent terug bij het paginabeheer in het gebied van de Bovenbouwleerlingen. Controleer je resultaat door op het Paginavoorbeeld [ FCK Editor: Paginavoorbeeld ] pictogram te klikken. Een nieuw scherm opent om je te laten zien hoe de pagina er op de website uit ziet:

[ Paginabeheer: voorbeeld van gebied: Bovenbouwleerlingen ]
basics_pagemanager_seniors_preview_text.png

Als je voorkeur hebt voor een pagina op volledig scherm, klik op het voorbeeldpictogram met je rechtermuisknop en selecteer Link openen in nieuw venster (in Firefox).
Sluit het venster en je komt terug in Paginabeheer van het gebied Bovenbouwleerlingen.
In de volgende paragraaf gaan we een klassenfoto van de bovenbouw aan de welkomstpagina toevoegen.

3.4 Een afbeelding toevoegen

In deze paragraaf gaan we een afbeelding* aan de Welkomstpagina van de bovenbouwleerlingen toevoegen. Dit wordt gedaan in drie stappen:
 1. De juiste map selecteren.
 2. Een afbeelding op de server van jouw school uploaden.
 3. De afbeelding toevoegen aan de webpagina.

* We veronderstellen dat je een afbeelding hebt en dat je weet waar je deze op jouw computer kunt vinden.

3.4.1 De juiste map selecteren

Op de Welkomst pagina klik je op Paginabeheer [ Paginabeheer pictogram ] en selecteer je in het Menu het gebied Bovenbouwleerlingen :

[ Paginabeheer: Bovenbouwleerlingen ]
basics_pagemanager_home_added.png

In het Bovenbouwleerlingen werkgebied klik je op de paginalink van Welkom (37).
De paginaverwerker opent. Maximaliseer het werkgebied door op het maximaliseer [ FCK editor: maximaliseer editor grootte ] pictogram te klikken.

[ FCK editor: gemaximaliseerd, tekst ]
basics_pagemanager_FCK_add_image.png

Ga verder op deze manier:

Het Eigenschappen afbeelding scherm opent:

[ FCK editor gemaximaliseerd met Eigenschappen afbeelding venster ]
basics_pagemanager_FCK_image_properties.png

In het Eigenschappen Afbeelding scherm klik je op [Browse Server] om het Mijn Bestanden scherm te openen:

[ Mijn bestanden ]
basics_FCK_image_properties_My_Files.png

Er zijn nu geen bestanden beschikbaar; niet in je persoonlijke bestandenopslag (genaamd 'Mijn Bestanden') of in de opslag van het gebied 'Bovenbouwleerlingen".

Je moet eerst een afbeelding uploaden naar jouw Website@School server voordat je deze aan je webpagina toe kan voegen. Zie hiervoor de volgende paragraaf.

3.4.2 Een afbeelding uploaden

Navigeer naar de map waarin de bestanden voor het gebied van de bovenbouwleerlingen zijn opgeslagen. Gebruik het 'broodkruimelspoor' in de bovenste balk om snel naar 'Alle Bestanden' te gaan door op de alle bestanden link te klikken. Klik daarna op de map Gebieden en dan op de map Bovenbouwleerlingen. Je bent nu in de juiste map, d.w.z. Bovenbouwleerlingen:
[ Bovenbouwleerlingen ]
basics_FCK_files_seniors.png

Klik op Bestanden toevoegen (uploaden) om het Bestanden toevoegen (uploaden) scherm te openen:

[ Bestanden toevoegen (uploaden), invoerveld, zoekknoppen ]
basics_FCK_add_upload_files.png

Je kunt bestanden direct uploaden naar je schoolserver vanaf de computer waar je op werkt .
Het aantal bestanden dat je wilt uploaden kan veranderd worden. Kijk om dit te veranderen in Configuratiebeheer. Het standaardaantal is 8. Het is ook mogelijk om meedere bestanden in één keer te uploaden. Vink het 'Afbeeldingen verkleinen' vakje niet uit. Voor beide functies en hulp, zie het hoofdstuk Bestandbeheer.

Klik op [Browse] bij Bestandsnaam (1) om een scherm te openen op jouw computer om naar de map en de bestandsnaam te gaan van het bestand dat jij wilt uploaden:

[ Bestanden toevoegen (uploaden). Bestand uploaden scherm, bestand geselecteerd ]
basics_FCK_add_upload_files_browse.png

Selecteer het bestand en klik op [Open] (de naam van deze knop hangt af van je systeem: Mac, Linux of Windows PC):

[ Bestanden toevoegen (uploaden): Bestandsnaam (1): bestandspad geopend ]
basics_FCK_add_upload_files_ready.png

De map en de bestandsnaam op jouw computer zijn nu zichtbaar in het veld Bestandsnaam (1). Klik op [Done] om dit bestand naar de schoolserver te uploaden. Hierna ga je terug naar de bestanden van het gebied Bovenbouwleerlingen :

[ Bovenbouwleerlingen: Bericht= succes ]
basics_FCK_files_file_uploaded.png

De afbeelding is nu geuploaded naar de Website@School server van jouw school. Zie het bevestigingsbericht in de gele statusbalk. Het bestand is gecontroleerd op virussen en een verkleinde afbeelding is automatisch aangemaakt.

3.4.3 De afbeelding toevoegen aan de webpagina

Klik op de verkleinde afbeelding. Het Eigenschappen afbeelding scherm wordt weergegeven:

[ FCK editor gemaximaliseerd: Eigenschappen afbeelding venster met afbeelding ]
basics_FCK_image_properties_with_image.png

Je kunt nu eigenschappen van de afbeelding toevoegen of aanpassen. Voor nu kun je gewoon op [OK] klikken om de afbeelding op de pagina in te voegen:

[ FCK editor gemaximaliseerd: tekst en afbeelding, afbeelding te groot ]
basics_FCK_image_added.png

Je kunt de afbeeldingsgrootte eenvoudig aanpassen door op een willekeurige hoek te klikken en, terwijl je je linkermuisknop ingedrukt houdt, de afbeelding te vergroten of te verkleinen naar de gewenste grootte.

[ FCK editor gemaximaliseerd: afbeelding aangepast ]
basics_FCK_image_resized.png
Klik op Opslaan om terug te gaan:
[ FCK editor gemaximaliseerd: afbeelding aangepast ]
basics_FCK_image_resized_done_button.png

Klik op [Done] om je pagina op te slaan en terug te keren naar paginabeheer.

[ Paginabeheer: pagina opgeslagen ]
basics_pagemanager_page_saved.png

Je bent nu terug bij de paginabeheer van het gebied Bovenbouwleerlingen.
Als je dit wilt kun je je pagina bekijken door op Paginavoorbeeld te klikken; dit is al eerder uitgelegd. Het is leuker om direct naar de Website@School website te gaan:

[Openbare Basisschool Exemplum startpagina ]
basics_frugal_site.png

Gebruik het uitklapmenu Selecteer gebied en selecteer het gebied Bovenbouwleerlingen. Wanneer je geen JavaScript hebt klik je op [Go]:

[ Gebied: Bovenbouwleerlingen. Welkomstpagina, afbeelding veranderd ]
basics_site_seniors_text+img.png
Deze foto is gemaakt met medewerking van Groep 7 van de Barbara school, Amsterdam, Nederland.

Je bent nu niet alleen op de site van de bovenbouw, maar voor deze gelegenheid hebben we ons logo ook veranderd voor die van de bovenbouw. Dit is een makkelijke handeling. Zie hiervoor hoofdstuk Bazaar Style Style, paragraaf 2. Verander het Website@School logo door eenvoudig een nieuwe afbeelding toe te voegen, of laat dit leeg. Of zie een van de andere beschikbare thema's in de Website@School index.

3.5 Een sectie toevoegen

In deze paragraaf gaan we een nieuwe sectie toevoegen voor Andrew Reese, een bovenbouwleerling. Hij heeft een klasgenootje genaamd Catherine Hayes.

Ga nu naar de Website@School Welkomstpagina:

[ Beheerpagina: Welkom ]
basics_was_home.png

Klik op Paginabeheer [ Paginabeheer ]. Daarna klik je in het <s0>Menu</s0>op Bovenbouwleerlingen om het gebied Bovenbouwleerlingen te openen:

[ Paginabeheer: Bovenbouwleerlingen ]
basics_pagemanager_area_seniors_open.png

In hetBovenbouwleerlingen werkgebied klik je op Nieuwe sectieom naar het Nieuwe sectie scherm te gaan:

[ Paginabeheer: Nieuwe sectie, invoervelden ]
basics_pagemanager_add_section.png
Verklaring van de weergegeven items:

Klik op [Done] om de sectiegegevens op te slaan. Hierna ga je terug naar Paginabeheer voor de Bovenbouwleerlingen. De sectie voor Andrew is toegevoegd:

[ Paginabeheer: Bericht= succes, Bovenbouwleerlingen, sectie toegevoegd ]
basics_pagemanager_section_added.png

De volgende oefening is handig om te oefenen met het aanmaken van nieuwe secties en pagina's. Ga verder op deze manier:

- Voeg 2 nieuwe secties toe, genaamd 'Catherine Hayes' en 'Gedichten'
- Maak een pagina aan voor een gedicht genaamt 'Kat'

Zorg ervoor dat de toegevoegde secties en pagina's zichtbaar zijn.

Je kunt nu een overzicht van het hele gebied weergeven door de boomstructuur opuitgeklapt te zetten.
Het resultaat kan er zo uit zien:

[ Paginabeheer: Bovenbouwleerlingen: pagina en secties toegevoegd ]
basics_pagemanager_create_order_overview.png

Het kan er ook anders uitzien, maar dat maakt voor deze oefening niet uit; het zorgt er alleen voor dat je door kunt met de volgende paragraaf.

3.6 Wat orde scheppen

We gaan er van uit dat je in Paginabeheer in het gebied van de Bovenbouwleerlingen bent.
Wanneer je bovenstaande oefeningen hebt gedaan ziet het scherm er ongeveer zo uit:
[ Paginabeheer: Bovenbouwleerlingen: pagina en secties toegevoegd ]
basics_pagemanager_create_order_overview.png

Je zult zien dat de nieuwe items bovenaan het gebied zijn toegevoegd. Dat is omdat we de nieuwe secties en de pagina niet binnen Andrew's Sectie hebben aangemaakt. Dit is niet echt wat we willen voor de structuur van de website. Het is nu tijd om dingen recht te zetten en ze in de juiste volgorde te ordenen. We willen de Welkomstpagina bovenaan de boomstructuur en de secties voor de leerlingen in alfabetische volgorde daaronder. En we willen het gedicht in Andrew's gedichtensectie.

Dit is hoe je de items in de gewenste volgorde kunt zetten:

Klik op het penpictogram van Catherine's Sectie. Het Bewerk de basiseigenschappen van sectie nn scherm opent:

[ Paginabeheer: Bewerk de basiseigenschappen van sectie nn, uitklapmenu: Volgorde, na pagina 39 (Welkom) ]
basics_pagemanager_area_create_order_basic_prop.png

Gebruik het Volgorde uitklapmenu om Catherine's sectie en Andrew's sectie te verplaatsen.
Gebruik het Bovenliggende sectie uitklapmenu om de gedichten naar Andrew's sectie te verplaatsen.
Tenslotte verplaatsen we het gedicht Kat naar Gedichten, ook met het Bovenliggende sectie uitklapmenu.

Je eindresultaat kan er zo uit zien:

[ Paginabeheer: Bovenbouwleerlingen. Volgorde aanmaken gereed ]
basics_pagemanager_area_create_order_ready.png

Klap nu de boomstructuur uit om de items in de structuur weer te geven:

[ Paginabeheer: Bovenbouwleerlingen. Boomstructuur uitgeklapt ]
basics_pagemanager_area_expanded_tree.png

We gebruikten 'Stel beeld in ingeklapt' en klikten daarop. De boomstructuur heeft een paar opties, die in het hoofdstuk Paginabeheer worden uitgelegd.

In de volgende sectie gaan we Andrew de nodige toegangsrechten in zijn sectie en pagina geven.

(top)

4. Toegangsrechten

In deze paragraaf wordt alleen de basis voor toegangsbeheer besproken. Dit wordt uitgebreider behandeld in het hoofdstuk Accountbeheer.

In deze handleiding gaan we de toegangsrechten voor Andrew's secties en pagina's instellen. Dit wordt gedaan vanuit zijn Administrator en Paginabeheer toegang.

Klik op het Accountmanager [ Accountbeheer ] pictogram om Accountbeheer te openen:

[ Accountbeheer: Accountbeheer. Samenvatting van gebruikers en groepen ]
basics_accountmanager_overview.png

In het Menu, klik op Gebruikers om de lijst met gebruikers te openen:

[ Accountbeheer: Gebruikers ]
basics_accountmanager_users.png

Om de accounttoegang van Andrew Reese's account in te stellen klik je op het penpictogram naast zijn naam om Bewerk Gebruikersnaam (Volledige naam) te openen:

[ Accountbeheer: Bewerk andrew (Andrew Reese) ]
basics_accountmanager_user_basic.png

4.1 Rechten van de administrator

Ga verder op deze manier. In het Menu, klik op Beheer om het Toegang tot beheer: gebruikersnaam (Volledige naam) scherm te openen:
[ Accountbeheer: Administrator toegang: andrew (Andrew Reese). Aangekruist: Basale beheerdertaken, Paginabeheer en Bestandsbeheer ]
basics_accountmanager_user_admin.png

Op deze pagina kun je de permissies voor de verschillende beheertaken instellen. Standaard heeft een nieuwe gebruiker geen permissies. Dit is een beveiligingsfunctie. We willen Andrew's permissies beperken tot het aanpassen van zijn pagina's en het uploaden van afbeeldingen in zijn eigen bestandsmap 'Mijn Bestanden'. Dat is waarom we alleen de vakjes voor de volgende opties aanklikken:

OPMERKING: Voor normale gebruikers is 'Basale beheerdertaken' altijd noodzakelijk. De gebruiker kan ook extra permissie krijgen maar vink nooit "Alle permissies' aan voor een normale gebruiker.

Klik op [Done] om de gebruikerspermissies op te slaan. Je keert nu terug naar Bewerk Gebruikersnaam (volledige naam).
In het Menu is de link naar Paginabeheer nu toegevoegd en toegankelijk.

4.2 Paginabeheer permissies

In de vorige paragraaf hebben we Paginabeheer en Bestandsbeheer toegankelijk gemaakt voor gebruiker Andrew. Dit resulteerde in het toevoegen van de Paginabeheer link, zoals in onderstaand screenshot te zien is. We weten nu zeker dat Andrew alleen toegang heeft tot zijn sectie en pagina('s) om daar inhoud aan te geven en bestanden toe te voegen via Bestandsbeheer.
[ Accountbeheer: Bericht= succes. Bewerk andrew (Andrew Reese). In Menu Paginabeheer link toegevoegd ]
basics_accountmanager_user_page_perms_added.png

Klik op Paginabeheer om Toegang tot paginabeheer: gebruikersnaam (Volledige naam) te openen:

[ Accountbeheer: Toegang tot paginabeheer: andrew (Andrew Reese) ]
basics_accountmanager_page_man_perms.png

Je ziet dat gebruiker Andrew helemaal geen permmissies heeft. Dit is een beveiligingsfunctie. We willen Andrew alleen gedeeltelijke toegang verzekeren tot zijn eigen sectie in het gebied Bovenbouwleerlingen. Om het gebied Bovenbouwleerlingen te openen klik je op het map [ Pictogram: gesloten map ] pictogram van 'Gebied 4: Bovenbouwleerlingen' om de boomstructuur te openen:

[ Accountbeheer: Toegang tot paginabeheer: andrew (Andrew Reese) ] Uitklapmenu: sectie Andrew Reese: Sectiebeheerder ]
basics_accountmanager_user_page_manager_permissions.png

Zoek 'Sectie 38: Andrew Reese' op en klik om het uitklapmenu te openen. Verschillende Rollen worden zichtbaar. Een 'rol' staat voor een set van permissies. Deze toegangspermissies worden uitgebreider besproken in het hoofdstuk Accountbeheer.

We vertrouwen Andrew Reese dus geven we hem toegang om pagina's te maken, verwijderen en aan te passen in zijn eigen sectie, en om subsecties toe te voegen zoals gedichten en opstellen. Het is veilig om hem Sectiebeheerder van zijn eigen sectie te maken, dus zetten we het uitklapmenu op Sectiebeheerder.

OPMERKING:
Wees erg voorzichtig om Andrew NIET de permissie tot Guru te geven voor alle huidige en toekomstige gebieden!

Klik nu op [Done] om Andrew's permissies op te slaan en terug te gaan naar de basiseigenschappen.

Wanneer Andrew zich nu aanmeldt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord ziet hij de volgende pagina wanneer hij naar Paginabeheer gaat:

[ Paginabeheer: Bovenbouwleerlingen, Andrew's sectie toegankelijk ]
basics_pagemanager_andrews_view.png

OPMERKING: Andrew heeft geen toegang tot andere beheerderstaken (deze zijn grijs). Ook heeft hij geen toegang tot de andere gebieden (grijs) en Catherine's sectie (grijs) en weet hij niet af van het bestaan van Intranet(s).

De toegangsrechten worden verder besproken in het hoofdstuk Accountbeheer.

(top)

5. Een gebruiker toevoegen

In deze sectie gaan we een gebruikersaccount aanmaken voor de nieuwe lerares Mary Astell.

Klik op het pictogram voor Accountbeheer [ Accountbeheer ] om Accountbeheer te openen:

[ Accountbeheer: Accountbeheer, samenvatting van gebruikers en groepen ]
basics_accountmanager_overview.png

In het Menu klik je op Gebruikers om de lijst met gebruikers te openen:

[ Accountbeheer: Gebruikers ]
basics_accountmanager_users_all.png

Bij Gebruikers klik je op Nieuwe gebruiker toevoegen om het Nieuwe gebruiker toevoegen scherm te openen:

[ Accountbeheer: Nieuwe gebruiker toevoegen, invoervelden ]
basics_accountmanager_add_user.png
Klik op [Done] om terug te gaan naar de lijst gebruikers: De gebruiker is toegevoegd:
[ Accountbeheer: Bericht= succes. Gebruikers, gebruiker toegevoegd ]
basics_accountmanager_user_added.png

Dit punt is een goed moment om een nieuwe gebruiker genaamd mastell, een nieuwe lerares op school, toe te voegen, en om een sectie en pagina's voor haar te maken.

6. Groepen en bevoegdheden

Met de Groepen en Bevoegdheden functie kunnen groepen aangemaakt worden en binnen deze groepen kunnen verschillende permissies aan de gebruikers worden gegeven.

Op deze manier kunnen we een groep maken bestaande uit bijvoorbeeld: Leraren en Leerlingen. Leraren kunnen andere permissies hebben dan leerlingen. Zo kunnen leraren secties en pagina's aan een gebied toevoegen terwijl leerlingen alleen pagina's aan een sectie toe kunnen voegen.

Op deze manier hoeven we niet 20 leerlingen stuk voor stuk handmatig permissie te geven wanneer we nieuwe accounts aanmaken. Het is vervelend, tijdrovend en gevoelig voor fouten wanneer elke keer bij Beheer de Basale beheerdertaken, Paginabeheer en Bestandsbeheer permissies te geven en daarna in Paginabeheer permissie te geven in het specifieke gebied door de juiste rol te selecteren in het menu.
Met Groepen en Bevoegdheden kunnen we 20 leerlingen als leerling toevoegen aan de groep 'Klas'. En dan maken we hun leraar een leraar in de groep 'Klas'. We kunnen nu leerlingen sectiebeheerder maken en de leraar de gebiedsbeheerder. Dat is alles.

De kracht van groepen, bevoegdheden en rollen, gecombineerd met gebieden, secties en pagina's verdient meer aandacht dan deze korte uitleg. De functies worden uitgebreid besproken in het hoofdstuk Accountbeheer.

(top)

7. Diversen

7.1 Vergrendelde pagina

Het is erg belangrijk om netjes uit te loggen. Beëindig je sessie niet door de X rechtsbovenaan in je browser te klikken of door je browser te verlaten via de Exit-optie. Dan zul je een foutmelding krijgen wanneer je de volgende keer probeert in te loggen:
[ Paginabeheer: foutmelding = vergrendelde pagina, klik OK om te ontgrendelen ]
basics_locked_page_unlock.png
De paginaeigenaar is dezelfde persoon als degene die toegang wil tot de pagina. Klik op [OK] om de pagina te ontgrendelen. De pagina is weer toegankelijk.

Als degene die probeert toegang te krijgen tot de pagina de eigenaar van de pagina is, is het voldoende om op [OK] te klikken om de pagina te ontgrendelen.

Wanneer de gebruiker een pagina selecteert die een ander in gebruik heeft, zal hij het volgende scherm zien:

[ Paginabeheer: bericht= pagina vergrendeld, pop up: pagina vergrendeld. Bovenbouwleerlingen ]
basics_locked_page.png

Het bericht zegt dat webbeheerder Wilhelmina de pagina probeert te openen waarin Andrew aan het werk is. Dit houdt in dat de pagina in gebruik is en niet door Wilhelmina ontgrendeld kan worden.

OPMERKING: In dit geval heeft alleen de eigenaar van de pagina toegang tot de ontgrendelfunctie.

7.2 Onze Sandbox

Wanneer je geen toegang hebt tot Website@School, of wanneer je wat uit wilt testen, dan kun je onze Sandbox gebruiken. Dit is als een echte 'Zandbak', het wordt elke nacht schoongemaakt, d.w.z. dat de gegevens verwijderd worden. De Sandbox vind je hier:
http://wyxs.net/was_daily/index.php.

Om je aan te melden op de Website@School sandbox, ga naar:
http://wyxs.net/was_daily/admin.php, waar je dit vindt:

[ Sandbox: inlogpagina ]
basics_sandbox.png
Log in met:
Gebruikersnaam: jtester
Wachtwoord: Jtester4U
Klik op [OK], waarna je dit scherm te zien krijgt:
[ Sandbox: inlogpagina ]
basics_sandbox_welcome.png
Je zit nu in het Website@School beheer op de Welkomstpagina. Je kunt nu aan je handleiding beginnen. Hou dit in gedachten: de Sandbox wordt elke nacht om 04.00 +1 TZ (Tijd Zone) vernieuwd en dan worden al je testgegevens gewist.

7.3 De Openbare Basisschool Exemplum verwijderen

Er zijn een paar manieren:

(top)

8. Hoe nu verder?

Gefeliciteerd! Je weet nu wat over gebieden, secties, pagina's, hoe je een tekst en afbeeldingen toe kunt voegen, hoe je een gebruikersaccount aanmaakt en hoe je basale permissies instelt.

Het is nu tijd om meer publieke en privé gebieden toe te voegen en deze modules te geven, zoals: contactformulieren, sitemaps, fotoboeken, weblogs, chats, editors, ? In de 'Modules' sectie van de Inhoudsopgave leggen we in detail uit hoe je deze functies toe kunt voegen en hoe je ze in moet stellen.
Bovenaan de pagina vindt je een klikbare link naar een lange pagina met een zoeklijst van de inhoud van alle hoofdstukken. Dit is gemakkelijk wanneer je naar iets specifieks op zoek bent.

(top)


Auteur: Dirk Schouten < dirk (at) websiteatschool (dot) eu >
Laatst bijgewerkt: 2014-09-13, versie 1.54