Bestandsbeheer

Inhoud

1. Inleiding
    1.1 Onderdelen
    1.2 Aannamen

2. Overzicht Bestandsbeheer

3. Bestanden beheren
    3.1 Bestanden toevoegen (uploaden)
    3.2 Submappen aanmaken

4. Bestanden en mappen verwijderen

5. Bestanden gebruiken: bestandspaden

6. VIRUS!

7. Opmerkingen tot slot

1. Inleiding

In Website@School wordt bestandsbeheer gebruikt om materiaal, zoals afbeeldingen, documenten, geluid en video, et cetera, te uploaden; dat wil zeggen. bestanden naar de juiste locatie zoals gebieden, thema's, secties, pagina's, groepen van gebruikers of individuele gebruikers te kopiëren.

Wat is 'de juiste locatie'? Het is verstandig om bestanden voor gebieden op te slaan in het betreffende gebied. Eventueel kunnen er in dat gebied submappen worden aangemaakt. Hetzelfde geldt voor groepen, gebruikers en Mijn bestanden: de persoonlijke bestanden van de ingelogde gebruiker.

Een gebruiker zoals Herbert Spencer in het gebied (zie Rondleiding), Leerlingen van groep 8, bewaart de afbeeldingen bij zijn gedichten in zijn map Mijn bestanden, bijvoorbeeld in een submap Gedichten.

Zorg er voor dat hyperlinks in pagina's, bijvoorbeeld afbeeldingen, worden opgeslagen in het bijbehorende gebied. Wanneer een gebied wordt verplaatst naar een ander gebied, of een sectie met pagina's naar een ander gebied dan heeft dit hoogstwaarschijnlijk dode hyperlinks tot gevolg.

Wees voorzichtig met het wissen van pagina's! Ze kunnen nog ergens in gebruik zijn. Om deze reden is het niet mogelijk om met bestandsbeheer bestanden te verplaatsen .

1.1 Onderdelen

De onderdelen van bestandsbeheer in willekeurige volgorde:

De meeste onderdelen van bestandsbeheer zijn bewerkbaar. Zie hiervoor Configuratiebeheer, paragraaf 5. Site voor configuratie en details.

1.2 Aannamen

Dit hoofdstuk bouwt voort op vorige hoofdstukken. We gaan ervan uit dat u het gedeelte Algemeen uit de Inhoudsopgave heeft gelezen en uitgevoerd.

(naar boven)

2. Overzicht Bestandsbeheer

U start Bestandsbeheer door te klikken op het pictogram Bestandsbeheer [ files ] waarmee het dialoogvenster wordt geopend:
[ My Files /users/wblader ]
filemanager_file_manager_my_files.png

Het dialoogvenster Mijn bestanden is het standaard startvenster nadat de gebruiker heeft ingelogd.

[1] OPMERKING:
In dit geval is Wilhelmina Bladergroen de webmaster met volledige toegangsrechten op alle gebieden, groepen en gebruikers, en natuurlijk haar eigen bestanden. Als Herbert zou inloggen, ziet hij:
[ My Files /users/herbert ]
filemanager_file_manager_user_herbert_my-files.png

Nadat hij heeft ingelogd, heeft Herbert ook toegang tot zijn Mijn bestanden. Wilhelmina heeft dit ingesteld in de Admin-toegangsrechten van Herbert.
Een aantal pictogrammen wordt in grijs weergegeven (Modulebeheer, Accountbeheer, Configuratiebeheer, Statistieken en Gereedschappen), wat er op duidt dat deze onderdelen niet beschikbaar zijn voor Herbert. Bestandsbeheer is beschikbaar.
Wanneer Herbert op Gebieden klikt dan zal hij de andere gebieden (Exemplum Primary School, Exemplum Intranet en Exemplum inactief) niet zien:

[ Areas /areas ]
filemanager_file_manager_user_herbert_areas.png

(naar boven)

3. Bestanden beheren

Door op het pictogram bestandsbeheer [ files ] te klikken opent u het dialoogvenster Mijn bestanden geopend:
[ My Files /users/wblader ]
filemanager_file_manager_my_files.png

Verklaring:

3.1 Bestanden toevoegen (uploaden)

Door op de hyperlink Bestanden toevoegen (uploaden) te klikken, wordt het dialoogvenster Bestanden toevoegen (uploaden) geopend:
[ Add (upload) files, entry fields, browse buttons ]
filemanager_file_manager_add_files.png

In deze schermafbeelding kunnen slechts 4 bestanden per keer worden gëupload. Het aantal te uploaden bestanden (standaard 8) kan worden ingesteld. Voor meer informatie zie Configuratiebeheer, paragraaf 5.

Klik op de knop [Opslaan], waarna u terugkeert naar het dialoogvenster Mijn bestanden. Let op de statusmelding:
[ My Files, message= success, file added ]
filemanager_file_manager_file_uploaded.png

De afbeelding wordt gëupload naar de map Mijn bestanden. Er zijn werden virussen gedetecteerd.

Uit die laatste zin valt op te maken dat er een goed functionerende virusscanner is geïnstalleerd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het hoofdstuk Installatie, paragraaf 4.1 Op virussen scannen en in dit hoofdstuk sectie

3.2 Submappen toevoegen

. Als u klikt op de hyperlink Map toevoegen verschijnt het dialoogvenster Map toevoegen:

[ Create a subfolder, entry field ]
filemanager_file_manager_create_subfolder.png

(naar boven)

4. Bestanden en mappen verwijderen

Waarschuwing vooraf. Wees voorzichtig met het wissen van bestanden en mappen. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze nog ergens, in gebieden, thema's, groepen of in secties en pagina's, in gebruik. Door ze te wissen kunnen er dingen stukgaan.

We behandelen hier alleen het wissen van bestanden. Mappen wissen kent dezelfde procedure, behalve dat bestand in het dialoogvenster wordt vervangen door map.

Mappen kunnen alleen worden gewist als ze leeg zijn.

[ My Files, /user/wblader, some files ]
filemanager_file_manager_file_uploaded.png

Bestanden wissen kan op één van de volgende manieren:

[ Confirm file delete, some files ]
filemanager_file_manager_delete_file.png

De te verwijderen bestanden worden weergeven.
klik op [wissen] om de bestanden te wissen of [Annuleren] om uw blijkbaar onverstandige actie te stoppen.

Opmerking over het kopiëren van bestanden tijdens het samenvoegen of splitsen van gebieden

(naar boven)

5. Bestanden gebruiken: bestandspaden

Bestandspaden kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Dit is afhankelijk van waar u het bestand heeft geplaatst. [1] Voor uitleg over de 'Document Root' en 'CMS Programmamap' zie het hoofdstuk Installatie, paragraaf 1.3 Voorbereiding.

(naar boven)

6. VIRUS!

Op een school met zo veel gebruikers die overal vandaan (school, thuis, vakantie Internetcafé, et cetera) bestanden uploaden is het scannen op virussen een absolute noodzaak. Zie ook het hoofdstuk Installatie, paragraaf 4.1 Virussen scannen om te controleren of er een virusscanner is geïnstalleerd. Wanneer er tijdens het uploaden een virus wordt gevonden, verschijnt het volgende bericht:
[ My Files, /users/wblader, message= virus ]
filemanager_virus_found.png

Tegelijkertijd wordt een waarschuwingsbericht verstuurd:


Er is een poging gedaan om een virus te uploaden.
De uitvoer van de virusscanner was als volgt:

/tmp/phpi21GgP: Eicar-Test-Signature FOUND

De ingelogde gebruiker was:

Wilhelmina Bladergroen (wblader)

en het ging om het bestand /tmp/phpi21GgP (nice_picture.jpg).

Met vriendelijke groet, 

uw automatische webmaster,

U kunt zien dat we het onschuldige testvirus eicar.com hebben gebruikt.

(naar boven)

7. Opmerkingen tot slot

Doe de virusscan!

(naar boven)

Auteur: Dirk Schouten <schoutdi (at) knoware (dot )nl>
Vertaler: Rieks van Rooijen <rieksr (at) xs4all (dot) nl>
Laatst bijgewerkt: 2011-12-28