Eduard de Bono beschrijft in één van zijn boeken een manier van problemen oplossen die interessant is:

1. De inwoners van een dorpje aan een rivier hebben veel last van het vervuilde water van een stroomopwaarts gelegen papierfabriek.
De burgemeester verordonneert dat de papierfabriek zijn waterinlaat stroomafwaars van de fabriek moet leggen en de vervuilende wateruitlaat stroomopwaarts. Zo is de fabriek gedwongen zelf zijn water te reinigen voor gebruik en hebben de dorpsbewoners weer schoon water.

2. In het dorpje heeft men veel last van langparkeerders bij het winkelcentrum. De burgemeester verordoneert dat auto's alleen mogen parkeren met groot licht aan. Je mag zo lang parkeren als je wilt. Wie betrapt wordt op parkeren met licht uit krijgt een dikke bon.

Deze oplossingen zijn interessant omdat ze het dorp geen geld kosten en de  veroorzaker direct het probleem voelt en niet door kan gaan met zijn gedrag omdat hij dan zelf in de problemen komt. Daarnast hoeft her dorp verder niets te doen. Alle kosten van de oplossingen liggen bij de veroorzakers.

Vragen:
1. wat is de systematiek van dit type oplossingen?
2. Op wat voor typen problemen zijn dit soort oplossingen toepasbaar?
3. Wie heeft echte voorbeelden?

Anrik: de uitlaten van scooters moeten op mondhoogte van de eigenaren worden gemonteerd.