http://beteronderwijsnederland.net/node/6468

Cohen: “We hebben er nu eenmaal geen verstand van...”

“We hebben er nu eenmaal geen verstand van”, sprak Cohen afgelopen zondag in Buitenhof als antwoord op de vragen van mevrouw Polak in zake de noord-zuidlijn.
Cohen:”Jaren geleden hebben we besloten dat bestuurders géén verstand van zake hoeven te hebben. Sindsdien wordt kennis door bestuurders ingehuurd”.
Zo komt dan uiteindelijk toch nog de aap uit de mouw. Als U het nog niet wist, weet U het nu.
Voer voor onderzoekbureau’s en lobbyisten dus. Vandaar dat er geen treinen meer rijden bij drie vlokjes sneeuw. Vandaar dat de gezondheidszorg zo duur is geworden en toch de vernieling in is gegaan. Vandaar dat ons onderwijs..........
“We hebben er nu eenmaal geen verstand van”.
Helaas roepen ze dat alleen maar wanneer het hen goed uitkomt of wanneer het water hen naar de lippen stijgt.

Tot zover Hals.  Het is alleen geen voer voor onderzoeksbureau's en lobbyisten. Wat is het wel? Cohen zou wel eens model kunnen staan voor het denken van veel bestuurders. Laten we hem dus serieus nemen.
Bestuurders hebben  --als ieder mens-- een drang tot onsterfelijkheid. Ze weten dat die fysiek onhaalbaar is, maar in grote daden kun je wel voortleven. Wat een grootse gedachte: "Ik heb de Nood-Zuid lijn aangelegd". In dat opzicht hebben ze dezelfde megalomanie als architecten die altijd zeggen: "Ik heb dat gebouwd." Hij heeft niks gebouwd. Hij heeft iets bedacht en op papier gezet. Alle respect voor die laatste actie --nee, niet voor zijn bedenksel-- , maar met bouwen heeft het niets te maken.
Cohen wil dus de Noor-Zuidlijn op zijn naam. Dat kan hij alleen voor elkaar krijgen als hij zijn zin kan doordrukken. Daar heeft hij willige deskundigen voor nodig die hem naar de mond praten. Hoe komt hij daaraan? Als je naast een gewetenloos- ook een gewetensvol bestuurder bent, houd je je aan je toegewezen budget. Dus moet je de goede deskundigen kiezen. Een bestuurder met moet verstand van deskundigen hebben. Cohen lijkt dat niet te hebben.

Bestuurders moeten ook een beetje kennis van techniek hebben. Een soort algemene kennis.