Technische oplossingen voor allerlei problemen

Een van de meest eenvoudge wetten waaronder wij gebukt gaan is de wet van behoud van ellende. Hij gaat altijd, overal op. De simpelste uitleg van de wet is de vraag: "Wil je door de hond of de kat gebeten worden?" De vraag gaat ervan uit dat 'er' altijd 'ergens' gebeten wordt. De wet van behoud van ellende zegt dat altijd iets de pineut is.

Een voorbeeld. We hebben veel energie nodig. Die wekken we op met fossiele brandstoffen. Eigenschappen: weinig straling, korte tijd milieuvervuilend, eindig, CO2 uitstoot.
Of we nemen kernenergie. Veel straling, relatief schoon voor 't milieu _nu_ maar lange tijd gevaarlijk.

Nog een voorbeeld: Je wordt oud of  of je heb een ziekte.
Je kunt medicijnen gebruiken. Dan word je afhankelijk, heb je last van bijwerkingen waarvoor weer medicnijnen zijn en je hebt kosten.
Of je gaat lijden. Vul maar in wat het is, het hangt af van of je bijvoorbeeld een man bent (prostaat) of je wordt blind.

Nog een voorbeeld. Je wilt een kast om je kleren op te hangen.
Je kunt hem zelf maken. Dat is goedkoop, maar risicovol, je moet gereedschap hebben en kunnen timmeren en tijd hebben.
Of je kunt hem kopen. Dan moet je voor de kast het geld verdienen, kost ook tijd.

Laatste voorbeeld: We willen van A naar B.
De fiets is goedkoop, relatief langzaam, gezond.
Of nemen we de auto die snel en duur is.

Bij het laatste voorbeeld toonde Ivan Illich [1] heel fraai de wet van behoud van ellende aan. Als je de tijd die het kost om een auto met alles er op en er aan bij elkaar te verdienen meerekent in de snelheid van de auto, en de kosten van wegen en speciale voorzieningen voor de auto die we betalen in de vrom van belastingen, gaat de auto uiteindelijk maar iets sneller dan de fiets.
Dat is behoud van ellende.
Nu kun je zeggen: "Ik werkte niet voor de auto, maar koch hem van de erfenis van mijn vader" of "omdat ik de loterij won", of een andere smoes.
Ook dat is behoud van ellende, In het eerste geval
omdat je vader ervoor werkte, in het tweede omdat
duizenden mensen een lot kochten (en werkten voor het
geld) maar geen prijs kregen.

[1] Ivan Illich:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich
He was an was an Austrian philosopher, Roman Catholic priest a critic of the institutions of contemporary western culture and their effects on the provenance and practice of education, medicine, work, energy use, and economic development.
Provenance: 'oorsprong'.