TDOSE = Techniek Delft Onderspit in Schoolse Educatie [*]

Copyright: Dirk Schouten, schoutdi [at] knoware [dot] nl, 2012
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

VOORAF
-Techniek Delft Onderspit in Schoolse Educatie. Het gaat over basisonderwijs.
-Bij alles wat ik zeg: de goeden niet te na gesproken "De goeden niet te na gesproken".

VOORSTELLEN
f - Onderwijs, slechtziend, ICT vrijwilliger, basisschool Rosa Boekdrukker, ONSBORD, ServerAtSchool, STRICT (Scholen Tezamen Rijk met ICT), Website@School.

ZAAL
- Zaal peilen: Wie uit nderwijs? Wie uit techniek? Dus het hele v verhaal.
- Laptop opstellen.
- Aanschouwelijk onderwijs.

SAMENVATTING
- Voor onderwijzers: wat is Open Source?
- Voor technici: wat is BASIS onderwijs?
- Wat vraagt de maatschappij van jullie beiden?
- Waarom techniek in het basisonderwijs faalt.
- Is er nog hoop?

WAT IS OPEN SOURCE?
- Ook voor mensen die moeite hebben om 't uit te leggen
Verhaal Hartog, 1900, rijen.
Brood uitdelen, virus, bug (1946 Grace Hopper, motje in relais), patch
www.volkorenbrood.nl/
Hartog CD, mag gecopieerd worden
wyxs.net/downloads/media/video/hartog_brood/

WAT IS BASISONDEWIJS?
- Het belangrijkste: 1,6 miljoen leerlingen, 50 % M, 50 % V.
- Er zijn 175.000 leerkrachten, 85 % vrouwen, 15 % mannen.
- Er zijn zo'n 7.500 scholen, gemiddeld aantal leerlingen per school 200.
- Er zijn op die zo'n 7.500 directueren : 56 % mannen, 44 % vrouwen
- Er zijn ongeveer 1200 besturen die de baas zijn over de scholen.
www.stamos.nl/
- Er is de minister van onderwijs die de baas is over het onderwijs. Een soort God, want we zien hem niet. Als hij al een keer uit zijn hemel nederdaalt in het onderwijs heet dat met recht een Wonder.

WAT WIL DE MAATSCHAPPIJ VAN JULLIE?
Gebrek aan technici
SIDN 25 jarirg jubileim congrest. Sprekers uit 3 domeinen: Economie, Maatschappij, Persoonlijk leven klagen allemaal over gebrek aan technici, zoals zij noemen 'de loodgiets en stucadoors van het internet'.
www.sidn.nl/nieuws/nieuwsbericht/article/25-jaar-nl-congres-van-sidn-met-oa-internet-goeroe-kevin-kelly/

Onze regering doet er wat aan. Het kabinet zet maandag 16 april 2012 een nieuw offensief in tegen oplopende personeelstekorten in de techniek. We zullen zo direct zien hoe hij dat gaat doen. www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/04/16/kabinet-pakt-tekort-technici-aan.html

Microsoft calls for $5 Miljard investment in U.S. education www.computerworld.com/s/article/print/9231800/Microsoft_calls_for_5B_investment_in_U.S._education

Waar hoorden we dat eerder? Op 4 oktober 1957, de geboortedag van het Internet, de lancering van de Sputnik. Amerika schrok zich rot en in korte tijd werd The National Defense Education Act (NDEA), signed into law on September 2, 1958, provided funding to United States education institutions at all levels. en.wikipedia.org/wiki/National_Defense_Education_Act

CONCLUSIE: MEER TECHNIEK IN ONDERWIJS
Ik deel die conclusie van hart, maar er zijn wat obstakels in het onderwijs en bij de technici.

WAT TECHNICI?
UIT: Techneuten
Wij kennen in Nederland geen technici. In Nederland noemen we technici 'techneuten'. En het treurgie is dat technici zichzelf ook zo noemen. Zo kwalificeren jullie jezelf als nieuwe 'malle Pietjes', Malle Pietje was een karketer uit de TV serie Swiebertje.
Over het woord 'techneut': Van Dale's groot synoniemen woordenboek: techneut technicus. In de synoniemenlijst staat 'scherts.' als 'schertsend'.
Van Dale's groot woordenboek der Nederlandse taal zegt daarover:
schertsen, [...] 1. gekheid maken, gekscheren, iets zeggen of doen voor de grap, [...] iemand die men niet serieus hoeft te nemen.

Ik ken geen chriurg die zich slager noemt,, geen anestfhesist die zich gasboer noemt, geen psychiater die zich spigiater noemt.

WAT MOET IN EN UIT HET BASISONDERWIJS
UIT: vrouweliijke leerkrachten.
- JA JA NEE. Het eerste obstakel is meteen het grootste: de leerkrachten die niet van techniek ouden.

IN: Finland.
- Universitair. Mannen extra punt.
- Voorstel: negativee discriminatie van vrouwen in het basisonderwijs.

UIT: Lesstof
* Leerkrachten: er er kan niets uit!
* Directeuren en besturen: enquete: 150 kamerleden voor, 3 uur per week voor alle leerlingen: Er kan veel uit.
* De minister moet maar zeggen wat er uit moet. Dat is ook typisch een overheidstaak die je niet aan de markt moet overlaten. De minister zegt ook dat leren lezen en schrijven verplicht is.

UIT: Minister van Onderwijs
Kunnen we dit aan de minister overlaten? Nee, zelfs niet aan alle ministers tezamen. Want, juuichende kop: “Kabinet pakt tekort technici aan”
De minister wil het tekort aanpakken door 18,7 miloen uit te trekken door technici op scholen te laten VERTELLEN hoe leuk techniek is. Treurigmakend en bij voorbaat mislukt.
- Neger?
www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/04/16/kabinet-pakt-tekort-technici-aan.html.

Dat wordt nooit wat met die leerkrachten. Verhaal Conclusie: techniek moet je doen.

UIT: Educatieve uitgevers.
Handelaren in bedrukt papier die hun software in Polen laten ontwikkelen veel werkboekjes maken die ieder jaar opnieuw gekocht moeten worden en leerboeken maken met veel kleurenplaatjes die helemaal niets toevoegen en leerlingen dom houden en hun al zo korte spanningsboog nog wat bekorten. Want het moet leuk zijn. Voor de goede orde en ter voorkoming van klachten, maar alleen daarom, zeg ik er even bij: “De goede niet te na gesproken”. De goede niet te na gesproken.
utopia.knoware.nl/users/schoutdi/dutch/rolff.htm

IN: Teachers Write an Open Textbook In a Weekend Hackathon
clicks.slashdot.org/ct.html?ufl=2&rtr=on&s=x8pb08,1724q,10sc,fa3f,fc95,3uye,67lk

IN: Brown Signs California Bill For Free Textbooks
clicks.slashdot.org/ct.html?ufl=2&rtr=on&s=x8pb08,17220,10sc,6k54,d48a,3uye,67lk 50 vrije open source schoolboeken

IN: Website@School:
Leerlingen maken websites en kunnen smamenwerken aan inhoud en vorm. websiteatschool.eu

IN: Simon Schocken:
Over het leren wat computers zijn zonder school en vanaf de grondbeginselen. Zelf een computer bouwen tot en met een spel maken. www.ted.com/talks/shimon_schocken_the_self_organizing_computer_course.html

IN: Raspberry Pi:
www.bbc.co.uk/news/technology-18301670 Seven to nine-year-olds at St Matthew's Church of England Primary School in Surbiton, Surrey,

IN: Basisschool in Estland
www.geek.com/articles/chips/estonia-to-teach-programming-in-schools-from-age-6-2012094

IN: Cursus Raspberry Pi
www.cl.cam.ac.uk/freshers/raspberrypi/tutorials/os/.

IN: SCRATCH! 7 jaring jongetje legt uit hoe hij programmeert. www.raspberrypi.org/archives/1785"

Technieklokaal:
Jürgnen Habermas, Donald Knuth, Celestin Freinet, Krisztina Holly: inventor and entrepreneur, Anita Borg: American computer scientist, founder of Institute for Women and Technology, Shafi Goldwasser: professor of electrical engineering and computer science.
Einde lezing.
Nagekomen:

Help! Technische mbo'ers gezocht

NRC. next, 30 oktober 2012

De Nederlandse industrie dreigt de concurrentie met het buitenland te verliezen door een record aan niet vervulbare vacatures.

JOS VERLAAN
Redacteur Sociale Economie

ROTTERDAM. Bestuursvoorzitter Ab van der Touw van Siemens Nederland zegt het stellig: 30 procent van de bedrijven in de Nederlandse industriebranche gaat, bij ongewijzigd beleid, over de kop of verplaatst bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Als gevolg van een sterk oplopend aantal vacatures en het onvermogen van het beroepsonderwijs in het MBO om voldoende technisch personeel aan te leveren.
       Het is de paradox van de Nederlandse arbeidsmarkt. Terwijl het werkloosheidcijfer maandelijks met 8.000 stijgt en deze maand uitkwam op een record van 519.000 werklozen, schreeuwt de industriesector om goed geschoold personeel. 43 procent van de techniekwerknemers is ouder dan 45 jaar. Maar jonge aanwas is er niet, vooral mbo-studenten mijden technische studies. Van de ruim 500.000 studenten die aan mbo-instellingen studeren, kiest maar een kwart voor een technische opleiding. Vanaf 2016 leidt dat, als er niets gebeurt, tot meer dan 150.000 vacatures in de branche, waarvan 60.000 op mbo-niveau.
       "Het is hier bij Siemens zo'n beetje wekelijks feest", zegt Van der Touw. "Jubilea van vertrekkende medewerkers. Maar aan die feestjes zit wel een randje. Want instroom van nieuwe medewerkers is er onvoldoende." Siemens heeft inmiddels al bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verhuisd. Omdat daar wel voldoende technisch personeel voorhanden is. "We zijn een internationale organisatie", zegt Van der Touw. "We hebben bedrijfsactiviteiten in de windenergie overgeheveld naar Denemarken en Duitsland. Daar werken voor Siemens 9.000 mensen in windenergie. Hier vinden we de technici niet, daar wel. Dat heeft ons bier in Nederland enkele honderden banen gekost. Wij kunnen ons dergelijke verplaatsingen veroorloven. Maar veel kleine bedrijven in het midden- en kleinbedrijf niet. Die gaan failliet of vertrekken ook naar het buitenland."
Van der Touw, vicevoorzitter van de werkgeversorganisatie FME, de grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie, is mede-auteur en voorzitter van de verkenningscommissie 'MBO en bedrijven aan zet' die vandaag demissionair minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, CDA) een vijftal adviezen aanbiedt om het tij te keren. Om het mbo-onderwijs heter te laten aansluiten bij de praktijk van de werkvloer in de industriebranche. "Noodzaak", zegr Van der Touw. "Zo'n 67 procent van de technische bedrijven voorziet op korte termijn moeilijkheden bij het werven van geschikt personeel."
       Het actieplan van de commissie voorziet onder meer in uitwisselingsprogramma's tussen mbo-opleidingen en het bedrijfsleven. Techniekdocenten die stages lopen in bedrijven en werkgevers die medewerkers werven

Instroom van nieuwe medewerkers is bij ons onvoldoende
Ab van der Touw van Siemens

om, naast bun baan, les te geven op die scholen. De overheid moet dergelijke investeringen fiscaal aantrekkelijk maken. Maar de industrie moet zeIt ook meer doen om techrnsch personeel aan zich te binden. Want een aanzienlijk deel van de starters kiest binnen enkele jaren voor een ander, niet-technisch beroep.
       VoorzitterJan vanZijl van de MBO-Raad snapt de nood van de industrie-sector. Maar hoe interesseer je mbo-studenten voor een technische opleiding? "Die animo is er amper. Dat begint al in de vooropleiding, het vmoo. Scholieren willen de industrie helemaal niet in. Die sector heeft een verkeerd imago. Ook bij ouders." Technische opleidingen zijn relatier duur voor mbo-instellingen. Er moet geïnvesteerd worden in oefenmachines die vaak binnen een paar jaar zijn afgeschreven. Er is mondjesmaat extra financiering voor dergelijke investeringen, maar er liggen voorstellen in de Tweede Kamer om de studiebekostiging voor aIle studenten gelijk te trekken. Mbo-instellingen zullen dan nog eerder geneigd zijn om techniekopleidingen te sluiten, concludeert de commissie. Van der Touw hoopt dat de Tweede Kamer dat wetsvoorstel intrekt.
       Maar hij vindt oak dat het bedrijfsleven meer commitment moet tonen. "We moeten als werkgevers oak de hand in eigen boezem steken. We kunnen bij slecht weer bijvoorbeeld niet zeggen: nu even geen stagiairs. Daar moeten we afspraken over maken met de mbo-opleidingen. Dat zij aanleveren en wij ons contractueel vastleggen op het opleiden van stagiairs en hoeveel dat er zijn", aldus Van der Touw. Los van de vraag hoe de economie ervoor staat, zegt hij. "Voor grote bedrijven is dat niet zo'n probleem, maar in het midden- en kleinbedrijf wel. Dan moet de brancheorganisatie die contracten sluiten."
       Niet alleen het technisch personeel op de werkvloer vergrijst, ook de technische docenten op de opleiding. Bijna eenderde van de techniekdocenten op het mbo is ouder dan 55 jaar en de animo om voor dat yak te kiezen is gering. Instroom vanuit het bedrijfsleven zou een oplossing kunnen zijn. De vraag is wie dat moet hetalen en of de bonden daarmee instemmen. "Natuurlijk is , het goed als er technici uit de beroepspraktijk komen lesgeven", zegt Van der Zijl. Maar voor het zover is, is er nag een wereld te winnen. De onderwijsbond, bijvoorbeeld, wil daar nag niet zomaar aan. Want hoe zit het met de lesbevoegdheid van die gastdocenten? Dan heten ze instructeurs, maar die wil de onderwijsbond niet officieel erkennen als docenten.
       "Van der Touw heeft bij Siemens vooral positieve ervaringen." We hebben meer dan duizend engineers en servicetechnici in dienst. En die kunnen op scholen bloedstollende verhalIen vertellen over, bijvoorbeeld, de off-shore-industrie. De mensen die wij uitsturen, hebben enthousiaste verhalen. En komen terug van de cliches van bureaucratie of achterhaalde lesprogramma's op de scholen. Zo moet het gaan. Anders keert de wal het schip", vertelt hij.
       sVan der Touw was laatst bij een klein hightech-bedrijf, Alphatron Marine. "Daar bouwen ze bruggen voor zeilzeeschepen. Allemaal hypermodern. Van de honderdvijftig technici is het gros mbo'er. Ze staan stevig in de markt, er zijn voldoende opdrachten. Als ze al fisico's voor de toekomst zien, is dat vooral de vraag of ze straks in Nederland nog aan voldoende personeel kunnen komen."
[einde artikel]

Tegenlicht: Expeditie Beter Nederland, VPRO Maandag 12 November 2012, Nederland 2. OVer het Finse onderwijs.

next.checkt, NRC.next, Woensdag 21 november 2012

Tekort van 155.000 bètastudenten tot aan 2016

LAURA WISMANS

De aanleiding

De technische sector trekt hard aan de bel. Er is een groat tekort aan personeel, roepen de mens en die meer geld en aandacht voor tech- niekonderwijs willen in koor. Studentenorganisatie VSSD van de TU Delft voerde op 6 november actie tegen de bezuinigingen op bet hoger onderwijs. Op de flyer die zij uitdeelden stand: "In de huidi- ge situatie loopt bet tekort aan betastudenten al op tot 155.000 in 2016." Op 16 november schreef econoom EwoudJansen in de Volks- krant: "Bedrijven kunnen niet aan voldoende technici op hoger en mbo-niveau komen. Tussen 2012 en2014 zijn er 150.000 vacatu- res." In oktober wijdde Brandpunt een item aan bet probleem: "De komende jaren ontstaat er in Nederland een tekort van 150.000 mensen in de technische sector. Lassers, loodgieters, elektriciens, automonteurs: aan alles is behoefte." Oak nrc.next en NRC Handels- blad haalden bet getal van 150.000 aan. Ongeveer hetzelfde aantal komt dus telkens terug, maar waar komt dat getal vandaan? En is er nou vooral te weinig hoger of middelbaar opgeleid personeel? next.checkt dook er in.

Waar is het op gebaseerd?

De schrijvers van de flyer en de artikelen noemen diverse rapporten om bun stelling te onderbouwen. Bijvoorbeeld: Naar 4 op de 10, meer technologietalent voor Nederland van bet Masterplan Beta en Technolo- gie (februari 2012), MBO en bedrijven aan zet van de verkenningscom- missie MBO techniek (September 2012). Die rapporten halen bun Icijfers uit dezelfde bran, namelijk bet rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 van bet Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (december 2011).
Het ROA haalt op zijn beurt de cijfers uit zijn eigen Arbeids- markt Informatie Systeem. Hierin houdt bet ROA actuele en ver- wachte arbeidsmarktontwikkelingen bij op drie niveaus: bedrijfs- sector, beroepsgroep en opleidingstYpe. Deze database wordt deels gevuld met cijfers uit een andere bran; de gegevens over de werkza- me bevolking zijn afkomstig uit de Enquete Beroepsbevolking van hetCBS.

En klopt het?

In het ROA rapport komt een uitgebreide analyse van de arbeids- markt russell 2011 en 2016 aan bod. Die toekomstverwachting maakte bet ROA met gegevens over bet bronjaar 2010 en ramingen over de arbeidsmarkt van bet Centraal Planbureau (CPB). Het totale aantal verwachte vacatures in de technische sector is in die jaren 442.400. Maar er sttomen slechts 287.000 mensen de technieksec- tor in. Er is dus een tekort van 155.400 mensen. Ten onrechte schrijven sommigen bet tekort toe aan een oplei- dingsniveau -de VSSD deed voorkomen alsofhet alleen om stu- denten ging, Brandpunt alsofhet alleen om mbo'ers ging. Uit de cij- refS blijkt dat bet om 61.800 laagopgeleiden, 58.000 middelbaar opgeleiden en 35.500 hoogopgeleiden (hbo en wo) gaat. Bij de cijfers is wel wat op te merken. Carola Schouten van de ChristenUnie stelde begin ditjaar Kamervragen over bet nijpende tekort aan hoogopgeleide technici. Zij haalde hierbij oak hetROA- rapport aan. Afgelopen februari schreef toenmalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen (CDA) in zijn antwoord op de vragen dat de ramingen over de arbeidsmarkt waarmee bet ROA de prognoses tot 2016 maakte optimistischer zijn dan de (toen) meest recente ramingen van bet CPB. De nieuwe ramingen waren wat pessimistischer, de cijfers laten dus wellicht een grater tekort zien dan er daadwerkelijk zal zijn. Aan de andere kant zegt bet rap- port van Masterplan Beta en Technologie dat de schattingen van bet ROAjuist te laag zijn. De red en: bet ROA heeft een aantal oplei- dingen die op bet snijvlak van techniek en andere vakgebieden ope- reren niet meegenomen in zijn cijfers. Ander onderzoek waar de cij- refs van bet ROA naast gelegd kunnen worden, is echter niet voor- handen. En zowel toenmalig minister Verhagen als bet Masterplan Beta en Technologie geeft aan dat de cijfers van bet ROA wel een goede indicatie zijn van de te verwachten tekorten in de technologi- sche sector.

Conclusie

Diverse rapporten noemen een tekort van ongeveer 150.000 men- sell in de technische sector. Al die rapporten grij pen terug op een rapport van bet ROA. Uit bun cijfers blijkt dat er russell 2011 en 2016 inderdaad een tekort zal zijn van 155.400 technisch geschool- de mensen. Het gaat om 61.000 laagopgeleiden, 58.000 middelbaar opgeleiden en 35.500 hoogopgeleiden. Er zijn enkele kanttekenin- gen te plaatsen bij deze cijfers, maar bet zijn wel de meest accurate cijfers die beschikbaar zijn. In de Volkskrant stand dat er tot aan 2014 a1150.000 vacatures zijn, maar dat moet tot aan 2016 zijn. Brand- punt deed voorkomen dat bet tekort van 150.000 mensen alleen mbo'ers bettor. Dat klopt niet. Oak de bewering van de VSSD waar deze next.checkt mee began, namelijk dat er tot 2016 een tekort van 155.000 betastudenten is, beoordelen wij als onwaar.
[*] Met dank aan Peter Fokker, Ingenieursbureau PSD