Акаунт администратор

Съдържание

1. Въведение
    1.1 Характеристики
    1.1.1 За слепи или слабо виждащи потребители
    1.2 Предположения
    1.3 Пример за начално училище "Примерум"

2. Акаунт администратор - преглед
    2.1 Потребители: въведение
    2.2 Групи: въведение

3. Потребители
    3.1 Добавяне на нов Потребител
    3.2 Редактиране: характеристики на Потребител, разрешения за достъп, принадлежност към Група/Качество
        3.2.1 Основни: Редактиране на потребител потребителско име (Пълно име)
        3.2.2 Групи/Качества
            3.2.2.1 Добавяне на Потребител към Група/Качество
            3.2.2.2 Премахване на Потребител от Група/Качество
            3.2.2.3 Промяна на Качеството на потребител в Група
        3.2.3 Интранет
        3.2.4 Админ
        3.2.5 Администратор на страница
            3.2.5.1 За роли и разрешения
            3.2.5.1 Редактиране на потребител потребител (пълно име)
    3.3 Изтриване на Потребителски акаунт

4. Групи и качества
    4.1 Добавяне на нова група
    4.2 Редактиране: характеристики на група, качества, добави потребители към качества
        4.2.1 Основни характеристики
        4.2.2 Качества 1-8
    4.3 Добавяне на потребител към Група/Качество
    4.4 Изтриване на Група

5. Шаблони
    5.1 Базов шаблон
    5.2 Голям шаблон
    5.3 Брайлов шаблон
    5.4 Шаблони за намалено зрение
    5.5 Шаблони само с текст

6. Заключителни бележки

1. Въведение

В едно типично училище с много Области (уеб-сайтове) за администриране и понякога стотици Потребители, от ученици до ръководни органи, с различни нива на достъп - пълен, ограничен или без право на достъп, възложени на една или повече Групи, с възможност за различни потребителски разрешения във всяка Група, и с множество модули за управление, администрирането и контрола на уеб-сайт и неговите Потребители може да е твърде сложен процес. Ето защо добра дисциплина при администрирането на акаунти е особено важна за безопасността и надлежното администриране на уеб-сайта.

В Website@School, ние сме се опитали да направим процеса на администриране на акаунти възможно най-прост, като сме приложили прецизен Контрол на достъпа с роли (Role Based Access Control (RBAC)) за Потребители и Групи. Въпреки това този прост подход има една слабост: лесно е да бъдат допуснати административни грешки. Например, с отбелязване по погрешка на едно поле в Потребителски профил можете да предоставите на този Потребител пълен достъп до всички в уебсайта. Поради това на управлението на Потребителски профили следва да бъде обърнато специално внимание!

1.1 Характеристики

Акаунт администратора в Website@School има следните характеристики:

1.1.1 За слепи и слабовиждащи Потребители

Website@School позволява използването на специални шрифтове и цветови и контрастови свойства за представянето на уеб страници на Потребители. В тези избираеми "шаблони" могат да бъдат включени екранни четци, брайлови терминали или други инструменти за визуално подобрение . Шаблоните могат да бъдат лесно приспособени за почти всяко увреждане на виждането.

1.2 Предположения

Тази глава дава допълнителни подробности за някои други глави. Предполагаме, че сте прочели и приключили Общата част от Съдържанието.

1.3 Пример за Начално училище "Примерум"

За Потребители, които все още не притежават развити умения за администриране на акаунти, демострационните данни, възстановени по време на инсталиране на Website@school съдържат пример за малко училище, наречено Начално уличище "Примериум", което може да бъде използвано за упражняване администрирането на уеб сайт .

Демонстрационни данни за Начално училище "Примерум"
Група Членове
Без Групи [*] Вилхемина Бладегрун (вбладе) (уебмастър)
Преподавателски състав Амелия Какъл (акакъл) (Директор)
Хелън Паркхърст (хпаркх) (Преподавател)
Мария Монтесори (ммонте) (Преподавател)
Начални ученици Джорджина Кинг (джорджина) (Ученик)
Хърбърт Спенсър (хърбърт) (Ученик)
Хелън Паркхърст (хпаркх) (Преподавател)
Прогимназиални ученици Андрю Риис (андрю) (Ученик)
Катерина Хейс (катерина) (Ученик)
Мария Монтесори (ммонте) (Учител)
Екип Амелия Какъл (акакъл) (Член на екипа)
Фреди Фринтон (ффринт) (Член на екипа)
Хелън Паркхърст (хпаркх) (Член на екипа)
Мария Монтесори (ммонте) (Член на екипа)

(начало)

2. Акаунт Администратор - преглед

За влизане в Акаунт администратор натиснете на неговата икона, [акаунти] за да отворите диалога за Акаунт администратор:
[ Акаунт администратор, резюме ]
accountmanager_account_manager_overview.png

Началният екран е разделен на две части:

След отваряне на Акаунт Администратор, прегледът на Акаунт администратора показва преглед на общия брой активни и неактивни Потребители и Групи.

2.1 Потребители: въведение

В Website@School са възможни три вида Потребители:
 1. Редовни посетители на уеб сайт (Област) без акаунт за вход където и да е било на уеб сайта.
 2. Потребители с акаунт, които имат възможност единствено да четат Частна(и) област(и) (т.е. интранет страница/и).
 3. Потребители с акаунт, който им позволява да осъществяват администраторски задачи в Website@School.

БЕЛЕЖКА: Редовни посетители (1) са просто посетители без каквото и да е право на достъп.
Потребители с достъп до Интранет (2) могат да влязат в уеб сайта, като използват http://exemplum.eu/index.php.
Потребители (3) с достатъчно разрешения за осъществяване на администраторски задачи могат да влизат чрез логин диалог, като използват http://exemplum.eu/admin.php.

Потребител с разрешение само за четене на Интранет, който се опита да влезе като използва суфикс admin.php, може да се логне, но получава съобщение за Отказан достъп:

[Достъп отказан, изберете линк]
accountmanager_account_manager_access_not_valid.png

Сега потребителят може или:

БЕЛЕЖКА: новосъздадени Потребители, чийто разрешения за достъп все още не са дефинирани получават същото съобщение за Отказан достъп.

Влизането може да бъде осъществено чрез добавяне на суфиксите index.php и admin.php към URL адреса на уебсайта. Потребителят не е нужно въвежда данни за вход повторно при превключване от разглеждане на сайта към администраторската функция и обратно. При излизане от уебсайта Потребителят е автоматично изключен от администраторската функция на Website@School и обратно.

Като натиснете линка Потребители се отваря диалога Потребители:

[Потребители, списък ]
accountmanager_account_manager_users.png

Обяснение:
Меню: избраният линк е подчертан.

БЕЛЕЖКА: възможно е също да навигирате към Потребителски акаунт и ако знаете към коя Група принадлежи Потребителя.

БЕЛЕЖКА: Общият брой Потребители във всички Групи (23) надвишава действителния брой дефинирани Потребители (9); един Потребител може да е член на една или повече Групи. Например, съществуващ Потребител Хелън Паркхърст с име за вход хпаркх е член на четири Групи:
 1. в Група Всички потребители,
 2. в Група Учителски състав като Член,
 3. в Група Начални ученици като Учител,
 4. в Група Екип като Член.
Поради това всеки Потребител се появява поне два пъти в този списък. Веднъж в Група Всички потребители и още веднъж в Без група, или в поне една друга Група. Вижте таблицата по-долу.

Потребители:

Връзката между Потребители, Групи и Качества
Всички потребители преподавателски състав начални ученици прогимназиални ученици екип
Амелия Какъл (акакъл) Директор     Директор
Андрю Риис (андрю)     ученик  
Катерина Хейс (катерина)     ученик  
Фреди Фринтон (ффринт)        
Джорджина Кинг (джорджина)   ученик    
Хърбърт Спенсър (хърбърт)   ученик    
Хелън Паркхърст (хпаркх) член на екипа учител   член на екипа
Мария Монтесори (ммонте) член на екипа   учител член на екипа
Вилхемина Бладегрун (вбладе)        

Забележете, че Вилхемина Бладегрун не принадлежи към нито една/о Група/Качество. Тя е член на група "Без група".

2.2 Групи: въведение

Групите и други тясно свързаните с тях Качества не са лесни за разбиране. Силно Ви препоръчваме да прочетете този раздел, за да можете максимално да се възползвате от безкрайните възможности на дизайна на Контрола на достъп с роли (RBAC) в Website@School's. Предложените тук примери ще Ви помогнат да разберете как Група и Качества могат да бъдат комбинирани.

Групата е сбор от Потребители. Потребителите (или членове) на Група споделят общо пространство (наречено "папка" или "директория", където могат да бъдат съхранявани файлове. Файловете се използват в Раздели и страници, към които Групата има достъп.
Групата винаги се състои от едно или повече "Качества". Потребител в Група винаги е свързан с поне едно Качество в тази Група. Качество и това, което предоставя привилегиите на този Потребител, например да управлява (части от) Администратора на страница или инструмента за Преводи.

Пример за Файл администратор
Членовете на Групата лесно могат да създават връзки към съществуващи файлове в пространството на Групата от техните уебстраници (чрез бутона Добави/Редактирай в FCK Редактора), при условие че имат достатъчно привилегии за Администратора на страница. Членове на Групата могат да качват файлове в пространството за съхранение, но единствено, ако имат достатъчно привилегии за Файл администратора.

Пример:
Андрю Риис и Катерина Хейс са членове на Групата "Прогимназиални ученици" в качеството "Ученик". Мария Монтесори също е член на Групата "Прогимназиални ученици", но в качеството "Учител". Ако Мария има достъп до Файл администратора, тя може да качва файлове в пространството за съхранение на Групата "Прогимназиални ученици". Ако други членове на Групата като Андрю и Катерина също имат достъп до Администратора на страница (но не и до Администратора на файлове), те могат да използват качените от Мария файлове, но те самите не могат да качват файлове.

Пример за Администратор на страница
Да предположим, че Хелън Паркхърст (учителят на Началните ученици) отначало няма каквито и да е разрешения. Това означава, че нейният акаунт hparkh:
- не е асоцииран с която и да е Група/Качество (Групи),
- няма привилегии в която и да е Частна област (Интранет),
- няма администраторски привилегии (Админ), както и привилегии да манипулира страници (Администратор страница).

При асоцииране на нейния акаунт hparkh с Групата Екип в качеството на Член, тя пирдобива всички свързани с комбинацията Екип/Член разрешения. Тези разрешения могат да включват достъп до Частната област, съдържаща интранета на Екип.

Ако освен това нейният акаунт също е асоцииран с Групата Начални ученици в Качество - Учител, тя притежава също и всички привилегии, свързани с Качеството-Учител на Групата Начални ученици. Тези привилегии могат да включват достъп до Файл администратора и до Администратор на страница (например като Област мастър), ограничен до (защитения) интранет на групата Начални ученици.

Нейните ученици могат също да бъдат асоциирани с Групата Начални ученици, но в качеството Ученик, а не Учител. Свързаните с качеството Ученик привилегии могат да бъдат ограничени до разглеждането на страници в защитената Област на Началните ученици, докато качеството Учител позволява добавянето и редактирането на страници в тази (защитена) Област.

Накратко, разрешенията на Хелън Паркхърст се състоят общо от:
- тези на нейния Потребителски акаунт hparkh (без разрешения), и
- Екип/Член на екипа (Интранет Екип), и
- Начални ученици/Учител (Файл администратор, Администратор страница за Интранет Начални ученици).

За да продължим горния пример: когато следващата година Хелън става Учител на Прогимназиалните ученици, лесно е нейното членство в Частната област на Началните ученици да бъде прекратено, като и бъде придадено членство в Частната област но Прогимназиалните ученици, а нейното качество на Учител на Началните ученици бъде предоставено на нейната заместничка Мери Стел.

Относно връзката между Потребители, Групи и Качества:

 1. На Потребител могат да бъдат предоставени една или повече привилегии или никакви привилегии. Например привилегията за редактиране на определена страница.
 2. Определен Потребител може да не принадлежи към никоя Група или да бъде член към една или повече Групи с определено правомощие, т.е.Качество.
 3. ВсякаГрупа се състои от една или повече части (под-Групи), наречени Качество. Когато Потребител стане член на Група, Потребителят придобива само едно от съществуващите в тази Група Качества.
 4. На определена комбинация от Група/Качество могат да бъдат предоставени една или повече привилегии, например управлението на определен Раздел, или да не бъдат предоставени никакви привилегии.

Таблицата по-долу представя връзките между характеристиките на Потребители, Групи и Качества. Някои характеристики (например: директория данни, активна) са асоциирани с Група, а други (разрешения за Интранет, Админ и пр.) са свързани с притежанието на Качество.

Характеристики Потребител Група Качество
Име X X  
Парола X    
Пълно име X    
Описание   X  
Емайл X    
Активен X X  
Качество 1-8   X  
Препращане X    
Език X    
Редактор X    
Шаблон X    
Директория данни X X  
Членства в Група X    
Интранет привилегии X   X
Админ привилегии X   X
Администратор страница привилегии X   X
Връзка между характеристики, Потребители, Група и Качество

В резюме:
Групата е сбор от Потребители. Определен Потребител може да бъда свързан с Група чрез едно единствено Качество. Качествата се състоят от набор от разрешения. Всеки Потребител в Група може да има само едно Качество в тази Група. Потребител може да бъде член на една или повече Групи с различни Качества във всяка Група.

БЕЛЕЖКА: имената на Качества могат да бъдат променяни. Например, в случай че вашата институция не използва термини като "Директор", "Учители" и "Ученици", а предпочита да използва "Управител", "Фасилитатор" и "Крайни потребители", имената на качествата могат лесно да бъдат променени. Виж глава Инструменти, раздел 3.5 Малки езикови промени.

[Групи, списък ]
accountmanager_account_manager_groups.png

Обяснение:
Меню:

Групи:

(начало)

3. Потребители

В този раздел ще създадем нов Потребителски акаунт, ще му предоставим разрешения и ще направим Потребителя член на съществуваща Група. Създаването на нови Групи е представено отделно в4. Групи и качества.

3.1 Добавяне на нов Потребител

В отварящия се прозорец за Акаунт администратори Меню, натиснете на линка Потребители, за да отворите диалоговия прозорецПотребители:
[Потребители, списък ]
accountmanager_account_manager_users.png

За да довабите нов Потребител, натиснете линка Добавяне на потребител в панела Потребители, за да влезете в диалоговия прозорец за Добавяне на нов потребител:

[Добавяне на нов Потребител, полета за въвеждане]
accountmanager_account_manager_users_add_user.png

Появява се диалога Добавяне на нов Потребител.

Обяснение:

След натискане на [Запазване], Потребителят е прибавен към списъка:
[ Потребители, съобщение = успех, списък ]
accountmanager_account_manager_users_user_added.png

Този Потребител е добавен към Група Всички потребители (сега 10 Потребители) и към Без група (сега 2 Потребители). Последната Група съдържа Потребителите, които (все) още не принадлежат към Група. Добавянето на Потребител към Група е представено в 3.2.2.1 Добавяне на Потребител към Група/Качество.

В следващия раздел са разгледани разрешенията за достъп на Потребителя.

3.2 Редактиране на характеристиките на Потребител и предоставяне на разрешения за достъп

Всички нови Потребители са първоначално лишени от каквито и да е разрешения. Това е характеристика за сигурност. Въпреки това Потребителят може, както всеки друг, да посещава Публичните части на уебсайта.
Разрешенията за Потребител могат да бъдат зададени от пет точки:

3.2.1 Основни: Редактиране на потребителско име (Пълно име)

За да редактирате Основните характеристики на Потребителския акаунт, натиснете иконата с молив или върху потребителското име. Това отваря диалога Редактирай Потребител потребителско име (пълно име):
[ Редактирай потребител потребителско име (пълно име) полета за въвеждане. начало на страница ]
[ Редактирай потребител потребителско име (пълно име) полета за въвеждане. край на страница]
accountmanager_account_manager_edit_user-top.png
accountmanager_account_manager_edit_user-bottom.png
В менюто за Основни характеристики е избран линк (подчертан).

Обяснение:

3.2.2 Групи/Качества

В този раздел ще добавим Потребител към съществуваща Група. Създаването и управлението на Групи е представено в раздел 4. Групи.

3.2.2.1 Добавяне на потребител към Група/Качество

Потребител може да бъде член на една или повече Групи. За да добавите Потребител към Група, отидете до преглед на Акаунт администратор и в Менюто, натиснете линка Потребители, за да отворите диалога със списъка на Потребители. Изберете Потребителя, като натиснете на иконата с Молив, за да отворите диалога Редактирай потребител потребителско име (пълно име).
След това, в Менюто, натиснете линка Групи, за да влезете в диалога Членства потребителско име: (Пълно име):
[ Членства потребителско име (пълно име) ]
accountmanager_account_manager_user_memberships_none.png

В Менюто линкът Групие подчертан. В работния панел може да се види, че Потребителят не е член на която и да е Група.
Натиснете добави членство в Група, за да отворите диалога Добавяне на членство в Група към Потребител потребителско име: (пълно име):

[Добавяне на членство в група за Потребител потребителско име (пълно име), падащо меню: нова група/качество: учителски състав/член избран]
accountmanager_account_manager_user_group_add_membership.png

Мери Астел е нов учител и тя трябва да стане член на Групата "учителски състав" в качеството и на Член. Отворете падащото меню и изберете учителски състав/Член. След това натиснете [Запазване], за да запазите промяната и да се върнете към диалога за списъка на Членства потребителско име: (пълно име):

[ Членства потребителско име (пълно име), съобщение = успешно ]
accountmanager_account_manager_user_group_membership_added.png

Потребителят сега е член на Групата: име Група (кратко описание на Групата) / Качество

Сега проверете Интранет разрешенията на Мери, като натиснете интранет в Менюто, за да влезете в диалога Интранет достъп: потребителско име(Пълно име):

[ Интранет достъп: потребителско име (пълно име), Свързано: учителски състав/достъп като член ]
accountmanager_account_manager_user_group_member_intranet.png

Отбележете, че Интранет достъп: потребителско име (пълно име) под Свързано, Мери е член на групата "учителски състав" с качество Член и има достъп до интранета на Примерум.

БЕЛЕЖКА: ако текстът "учителски състав/достъп като член" не е показан, то тези разрешения не са настроени за това Качество. Разрешенията могат да бъдат настроени чрез: Акаунт администратор > Групи > име на Група > име на Качество > Интранет/Админ/Администратор на страница.

БЕЛЕЖКА: Добавянето на Потребител към Група/Качество има предимството, че всички изисквани от този Потребител разрешения биват настроени с едно единствено действие. Това спестява време и предотвратява възникването на грешки.

БЕЛЕЖКА: Файловете в директорията на Група са обществено достъпни, когато името на файла и пътят към него са известни.

3.2.2.2 Премахване на Потребител от Група/Качество

За да премахнете Потребител от Група/Качество, отидете до Акаунт администратор и натиснете линка Потребители, за да отворите диалога за списъка на Потребители.
Изберете Потребителя, като натиснете на иконата с Молив, за да отворите диалога Редактиране на потребител потребителско име (пълно име).
След това, в Менюто натиснете Групи, за да отворите диалога Членства потребителско име: (Пълно име):
[ Членства потребителско име (пълно име) ]
accountmanager_account_manager_user_group_membership_take_away.png

В Меню, линкът Групи е подчертан.

БЕЛЕЖКА: при премахване на Потребител от Група чрез натискане на иконата Кошче не се появява предупредително съобщение. Въпреки това, Потребителят може лесно отново да бъде прибавен към Група, като повторите описаната в раздел 3.2.2.1 Добавяне на член към Група/Качество процедура.

За да премахнете Потребител от членство в Група, натиснете асоциираната с Групата/Качество икона Кошче.
По този начин бива премахнато единствено членството на Потребителя в Групата; самата Група продължава да съществува.

3.2.2.3 Промяна на качеството на Потребител в Група

Ако е нужно да промените Качеството на Потребител в Група, необходимо е първо премахнете съществуващото за този Потребител Качество, преди да му назначите друго. Един Потребител може да има същевременно само едно единствено Качество в определена Група.

3.2.3 Интранет

За да предоставите достъп на Потребителя до един или повече от Интранетите, натиснете линка Интранет, за да отворите диалога Интранет достъп: потребителско име: (пълно име):
[ Интранет достъп: потребителско име (пълно име), падащо меню: Роля: Гуро избрана]
accountmanager_account_manager_user_intranet.png

В Меню, линкът Интранет е подчертан.

БЕЛЕЖКА: внимавайте случайно да не предоставите Гуру разрешения на Потребител до "Всички настоящи и бъдещи частни области" (Интранети)! Желателно е да предоставите такова разрешение единствено на Вилхемина Бладегрун - уебмастъра на Основно училище "Примерум", или на Амелия Какъл.

Възможни са следните видове разрешения за Интранет:

3.2.4 Админ

На Потребител могат да бъдат предоставени разрешения до различни инструменти за управление в Website@School. Натиснете линка Админ, за да отворите диалога разрешения на Администратор потребителско име: (пълно име):
[ Разрешения на Администратор: потребителско име (пълно име). начало на страница ]
[ Разрешения на Администратор: потребителско име (пълно име), отбелязано поле: Основен администратор, Администратор на страница, Файл администратор. край на страница]
accountmanager_account_manager_user_admin_administrator_permissions-top.png
accountmanager_account_manager_user_admin_administrator_permissions-bottom.png

В Меню линкът Админ е подчертан.

Обяснение:

[1]
БЕЛЕЖКА: предоставянето на разрешения за Потребител и Групи (Акаунт администратор) на Потребител е рисковано. С това разрешение Потребителят може да си възложи Гуру статус и да предостави Гуру разрешения на друг Потребител.

Отбележете, че Мери Астел има Ролите: Основен администратор, Администратор на страници и Администратор на файлове.

3.2.5 Администратор на страница

3.2.5.1 Относно Роли и разрешения

Разрешенията на Потребител или на Група/Качество до Администратора на страници са установени в съответствие с Ролите. Ролите са набор от разрешения. Налице са седем Роли за управление на сайта, Областите и Разделите, и страниците. Ролите и техните разрешения са описани по-долу във възходящ ред на пълномощия:
 1. --: Никакви. Тази не се ползва от каквито и да е разрешения. Това е настройка по подразбиране, освен за хората, които първоначално са инсталирали Website@School, които имат Гуро (пълни) разрешения.
 2. Администратор на съдържание: разрешение единствено за редактиране съдържанието на страница .
 3. Администратор на страница: характеристиките и съдържанието на страница могат да бъдат променяни .
 4. Администратор на раздел: характеристиките на раздел могат да бъдат променяни и могат да бъдат добавени под-раздели и страници.
 5. Администратор на област: характеристиките на Област могат да бъдат променяни и начални [*] и страници могат да бъдат добавяни.
 6. Администратор на сайт: характеристиките на сайт могат да бъдат променяни и могат да бъдат добавяни Области, Раздели и страници.
 7. Гуру: всичко: тази роля предоставя всички възможни разрешения и може би още допълнителни възможности.

[*] Начални раздели, в този случай означава Разделите и страниците, които са видими в меню бара на определена тема. Възможността да бъде добавен начален Раздел или страница влияе на броя елементи в основното меню на Област (хоризонталния горен ред в теми като Фругал или Розалина). Страница в Раздел или Раздел в Раздел не се счита за начална страница или Раздел.

Таблицата по-долу показва свързаните с различните Роли разрешения.
 
  Съдържание
администратор
Страница
администратор
Раздел
администратор
Област
администратор
Сайт
администратор
Съдържание С на страница С в раздел Р или област О X X X X X
Съдържание С на страница в раздел Р или област О - X X X X
Съдържание С в област О - - X X X
Област О - - - X X
Всички настоящи или бъдещи области - - - - X

Легенда: '-' означава неразрешено; 'X' означава разрешено.

Бележка: "Нулевата" роля не се показва, защото с тази Роля не са асоциирани каквито и да е разрешения. Гуру ролята също не се показва, защото тази Роля има всички разрешения.

Пример:
На ученик е предоставено разрешение като Администратор съдържание, а неговия учител получава разрешение за Администратор страница. Тази комбинация позволява на ученика единствено да създава съдържание на предоставена му от учителя невидима или неактивна страница. Учителят може да промени съдържанието, да направи страницата видима или да постави ембарго/дати на изтичане на разрешенията на Администратора на страница.

Когато Администратора на страница е избран в предходния раздел 3.2.4 Админ, линкът Администратор страница бива добавен към Менюто на диалога Редактирай потребител потребителско име (Пълно име):

[ Редактирай потребител потребителско име (Пълно име) = успешно, линкът Администратор страница е прибавен ]
accountmanager_account_manager_edit_user_pagemanager_added-top.png

В Меню изберете Администратор страница, за да отворите диалога разрешения на Администратор страница: потребителско име (Пълно име) [nn-nn на nn]:

[ Разрешения на Администратор на страница: потребителско име (пълно име), падащи менюта ]
accountmanager_account_manager_edit_user_pagemanager.png

3.2.5.2 Редактирай потребител потребителско име (Пълно име)

Сега ще предоставим разрешения на Администратор страница на Мери Астел. Тя също е нов Потребител на Website@School, така че и предоставяме Гуру разрешения в пясъчника, т.е. в неактивна Област в Примерум. Тази Област е сегрегирана и никой не може да вижда какво се случва в нея.

[ Разрешения на Администратор на страница: потребителско име (Пълно име) [nn-nn или nn], падащи менюта: Роля: Област 3: избрано Гуру ]
accountmanager_account_manager_edit_pagemanager_expanded.png

БЕЛЕЖКА: бъдете внимателни! Не предоставяйте необмислено разрешение на Потребител до 'Всички настоящи и бъдещи области'.

Забележете "Вие сте тук": следа ("breadcrumb trail"), посочваща уеб страницата на която се намирате, което позволява лесна навигация до страници от по-горно ниво. Разрешенията на Администратор на страница: потребителско име (Пълно име) [nn-nn или nn] може понякога да показват, че списъка на разрешени Интранети е по-дълъг от показаното на тази страница.
Бутонът Преглед: в долната част на страницата позволява лесно прескачане към друга/и страница/и.
Също, забележете откритата Област 3: Мери Астел все още няма страници, създадени от нея.

Обяснение:

БЕЛЕЖКА: можете да променяте разрешенията, като изберете различна стойност от падащото меню. Можете също да отмените разрешенията, като изберете стойност -- Никакви.

3.3 3.3 Изтриване на Потребителски акаунт

За да изтриете акаунт на Потребител, навигирайте към Акаунт администратор, натиснете линка Потребители,, за да отворите диалога за списъка на Потребители:
[Потребители, списък ]
accountmanager_account_manager_users_with_odecrol.png

Натиснете иконата Кошче, за да отворите диалога Потвържданате изтриване на Потребител потребителско име (Пълно име):

[ Потвърждаване изтриване на Потребител потребителско име (Пълно име) ]
accountmanager_account_manager_delete_user_account.png

Натиснете [Изтрий], за да изтриете този Потребителски акаунт или да [Отмяна], за да откажете действието Изтрий.

БЕЛЕЖКА: като изтриете акаунт на Потребител, всички ACL (Списъци за контрол на достъпа - "Access Control Lists"), всички принадлежаши на този Потребител записи от базата данни, както и всички свързани с него данни биват изтрити.
Списък за контрол на достъпа (ACL) е списък от разрешения на Потребители до процеси и операции. Всяко вписване в типичен ACL задава определена тема и операция. Например, когато учител напусне училището - неговият потребителски акаунт бива изтрит, ведно с неговото членство в Групата екип и разрешенията за достъп за четене на определени страници в Интранета.

БЕЛЕЖКА: ако всички свързани с определен Потребител директории, под-директории и файлове трябва да бъдат изтрити, всички файлове в принадлежащи те му директории трябва да бъдат изтрити преди изтриване на акаунта на Потребителя. Ако някоя от директориите не е празна, ще се появи съобщение за грешка (това е характеристика на дизайна).

[ Грешка: първо премахнете файлове и папки ]
accountmanager_account_manager_delete_user_account_error.png

Внимание: изтриването на файлове може да причини разрушени линкове в страници.
БЕЛЕЖКА: празната директория данни не се изтрива автоматично.

[Грешка: изтриване на файл ]
accountmanager_account_manager_delete_file.png

БЕЛЕЖКА:
1. По принцип всеки файл в папката с данни на активен Потребител, активна Група или активна обществена Област можеда бъде достигнат от всеки, който знае името на файла.
2. Ако Потребител, Група или Област са неактивни, техните файлове не са достъпни, дори и ако името на файла е известно. С други думи след като Потребигел, Група или Област са определени като неактивни, за посетител би изглеждало като че ли акаунтът или Областта и нейните файлове вече не съществуват.

БЕЛЕЖКА: имайте предвид, че всичко в публична Област е винаги достъпно, ако посетителят знае пътя до файла. Използвайте Интранет, ако се нуждаете от защитено пространство за вашите файлове. Основното правило е: всичко е публично достъпно, освен това което не е публично достъпно.

Засега няма да изтриваме акаунта на Мери.

(начало)

4. Групи и качества

Приемаме, че сте прочел раздел 2. Преглед на Акаунт администратор, в който са обяснени Групите и Качествата и са представени примери. В раздел 3. Вече обсъдихме Потребителите, Групите, Админ и Администраторът на страници, но сега те са представени от различна перспектива, т.е. Групата като сбор от предоставени на Потребител разрешения.

Ето пример, за да илюстрираме важността на характеристиката Група/Качество:
Да предположим, че можете да предоставите разрешения на двадесет родителя да четат Интранета за родители (Роля: Достъп), ведно с разрешения за "всички" (роля: Гуру) за само един Раздел от Интранета за родители. (Това е възможно, но изисква действия - натискане на мишката поне двадесет пъти, което може да доведе до грешки.)
Много по-лесно е да създадете Група, наречена "Родители" и да установите характеристиките на описаното по-горе Качество (като внимателно проверите Вашата работа!) и направите двадесетте родителя членове на Интранет групата Родители. Използването на тази техника улеснява добавянето, промяната или премахването на характеристики на Група/Качество.

За да разберете техниката, създадохме два акаунта: г-н В.Г. Спенсър, баща на Хърбърт Спенсър (начален ученик) и г-жа А.Хайс-Хал, майка на Катерина Хейс (прогимназиална ученичка).

4.1 Добавяне на нова Група

След натискане на иконата за Акаунт администратор, вие се намирате на страницата за Акаунт администратор:
[ Акаунт администратор, резюме ]
accountmanager_account_manager_overview_user_added.png
БЕЛЕЖКА: броят на потребителите се е увеличил от девет на дванадесет (Мери Астел, г-н Спенсър и г-жа Хейс).

В Меню, натиснете линка Групи, за да влезете в диалога за Групи:

[Групи, списък ]
accountmanager_account_manager_group_open.png

Натискането на линка Добавете Група отваря диалога Добавяне на нова Група.

[ Добавяне на група, полета за въвеждане, начало Страница]
accountmanager_account_manager_group_add_group-top.png

Обяснение:

Качествата могат да бъдат избрани в долната част на диалога Добавяне на нова Група:

[край на страница. Падащо меню: качество 1: избрано - Член]
accountmanager_account_manager_group_add_group-bottom.png

Обяснение:

След като сте избрали едно или повече Качества, натисните [Запазаване], за да добавите Качествата към Групата:
[ Групи, списък, съобщения = успешно ]
accountmanager_account_manager_group_added.png

В списъка (до иконата Кошче и иконите за редактиране) са показани името на новата Група и съответните Качества:
Име на група (име на Качество 1, име на Качество 2, ..., име на Качество 8).
До диалога за Основните характеристики можете да достигнете от иконата Молив, както и от името на Групата. Имената на Качествата са преки връзки до диалозите за установяване на разрешения за съответното Качество.

4.2 Редактиране: характеристики на Група, добавяне на Потребители и Качества

За да редактирате характеристиките на Група, отворете списъка Групи. Натиснете върху иконата с молив или върху името на Групата, за да редактирате Основните характеристики в диалога: Редактиране на група:
[ Редактирай група, полета за въвеждане. начало на страница ]
[ Редактирай група, полета за въвеждане. край на страница]
accountmanager_account_manager_edit_group-top.png
accountmanager_account_manager_edit_group-bottom.png

В Меню колоната на уебстраницата::

4.2.1 Основни характеристики

Обяснение:

4.2.2 Качества 1-8

Натиснете върху едно от имената на Качествата и в Меню се отваря диалогът Преглед: име на Група - име на Качество:
[ Преглед: име на група - Качество]
accountmanager_account_manager_group_capacity_overview.png

4.3 Добавяне на Потребител към Група/Качество

Тази тема е представена в раздел 3.2.2.1 Добавяне на Потребител към Група/Качество<

Резюме: нататък: Вие сте тук: акаунти &групи; Потребители > ahayes > групи > Прибавете членство към Група > падащо меню: родител/Член

[Групи, списък ]
accountmanager_account_manager_groups_members_parents.png
accountmanager_account_manager_groups_members_parents

4.4 Изтриване на Група

За да изтриете Група, отидете до Акаунт администратор, натиснете линка Групи, за да отворите диалога със списъка на Групи:
[Групи, списък ]
accountmanager_account_manager_groups_with_parents.png

Натиснете иконата Кошче, за да отворите диалогаПотвърждаване изтриването на Група име на Група (Кратко описание на Групата):

[ Потвърдете изтриване на име на Група (Описание) ]
accountmanager_account_manager_delete_group.png

Натиснете [Изтрий], за да изтриете тази Група или [Отмяна], за да спрете създаването на празни уеб страници.

БЕЛЕЖКА: чрез изтриването на акаунт в Група, всички Списъци за контрол на достъп (ACL), всички записи в базата данни за тази Група и всички свързани с тази Група данни биват изтрити. Списък за контрол на достъп (ACL) е списък от разрешения на Потребители до процеси и операции. Всяко вписване в типичен ACL задава определена тема и операция. Например, когато учител напусне училището - неговият потребителски акаунт бива изтрит, ведно с неговото членство в Групата екип и разрешенията за достъп за четене на определени страници в Интранета.

БЕЛЕЖКА: ако искате физически да изтриете всички директории, под-директории и файлове - направете това с отделно действие преди да изтриете акаунта на Потребителя. Изтриването на файлове може да причини разрушени линкове в уебстраници. Празна директория данни не се изтрива автоматично.

БЕЛЕЖКА: имайте предвид, че всичко в публична Област е винаги публично достъпно, ако посетителят знае пътя до файла. Използвайте Интранет, ако се нуждаете от защитено пространство за вашите файлове. Основното правило е: всичко е публично достъпно, освен това което не е публично достъпно.

(начало)

5. Шаблони

Шаблоните са специално проектирана за слепи или слабо виждащи Потребители характеристика. Шаблоните определят "вида и чувството" на административния интерфейс на Website@Schools.
Шаблоните могат да бъдат избрани в диалога Редактиране на потребител потребителско име (Пълно име), описан в раздел Основни: Редактиране на потребител потребителско име (Пълно име) в Шаблон.

БЕЛЕЖКА: ето една интересна характеристика. След влизане с http://exemplum.eu/admin.php, можете да променяте Шаблоните "в движение". Въведете един от следните URL адреса в браузъра:

 
  http://exemplum.eu/admin.php?skin=base
  http://exemplum.eu/admin.php?skin=textonly
  http://exemplum.eu/admin.php?skin=braille
  http://exemplum.eu/admin.php?skin=big 
  http://exemplum.eu/admin.php?skin=lowvision
  

По-долу са представени някои примери от уеб страници, принадлежащи към администраторските функции, които могат да бъдат променяни, за да помогнат на Потребители с намаленио зрение или други ограничения в зрението.
Шаблоните могат да бъдат създадени за почти всички форми на слабо зрение или далтонизъм.
БЕЛЕЖКА: шаблоните могат да бъдат прилагани единствено към администраторските уеб страници на продукта, но не и към създадените от Потребители уеб страници, които се разглеждат от посетители.

5.1 Базов шаблон

[ Шаблон: базов]
accountmanager_account_manager_skins_base.png
[ Шаблон: базов]
accountmanager_account_manager_skins_base.png

Това е стандартният (по подразбиране) вид на администраторските страници на Website@school.

5.2 Шаблон Голям

[ Шаблон: голям ]
accountmanager_account_manager_skins_big.png

Това е пример за администраторска уеб страница с уголемени шрифтове и икони.

5.3 Брайлов шаблон

[ Шаблон: брайлов ]
accountmanager_account_manager_skins_braille.png

Шаблонът за използване с брайлови терминали е проектиран така, че основните функции да бъдат достъпни с минимално усилие.

5.4 Шаблони за намалено зрение

[ Шаблон: пример намалено зрение ]
accountmanager_account_manager_skins_lowvision.png

Това е доста "изкуствен" пример, единствено с цел да демонстрира почти безкрайните възможности на Шаблоните за Потребителите с намалено зрение.

5.5 Шаблон само с текст

[ Шаблон: само текст ]
accountmanager_account_manager_skins_textonly.png

Това е пример на уеб страница за управление без икони.

(начало)

6. Заключителни бележки

Основните точки в тази глава са:

(начало)

Автор: Дирк Схаутен<schoutdi (at) knoware (dot)nl>
Вер. 1.7 Последно осъвременена: 2014-02-18