Ръководство

Съдържание

1. Въведение
    1.1 Преди да започнете
    1.2 Цели на обучението
    1.3 Общи характеристики
        1.3.1 Незрящи и слабо виждащи потребители
    1.4 Конвенции

2. Подготовка
    2.1 Два браузъра
    2.2 Вход
    2.3 Управление на началната страница
    2.4 Изход

3. Области, раздели, страници, текст и изображения
    3.1 Прибави област
    3.2 Прибави страница
        3.2.1 Икони за страница и раздел
    3.3 Прибави текст
    3.4 Прибави изображение
        3.4.1 Избeри дясна папка
        3.4.2 Изтегли изображение
        3.4.3 Постави изображението в уеб страницата
    3.5 Добави раздел
    3.6 Подреди

4. Разрешения за достъп
    4.1 Достъп като администратор
    4.2 Достъп като модератор

5. Прибави потребител

6. Групи

7. Съобщения за грешки
    7.1 Блокирана страница

8. Заключение

1. Въведение

Website@School е система за управление на уеб съдържанието (CMS), създадена за използване в училищата. С помощта на Website@School можете да създавате, публикувате и променяте съдържанието на уеб страници, включващи текст, изображения и т.н. Също така можете да създавате Модули, т.е. отделни елементи (building blocks) съдържащи форми за контакт, карти на сайтове (sitemaps), блогове и други. Website@School обикновено се инсталира на сървърен компютър и позволява управление на уеб страниците, поместени в него, от други компютри чрез интернет.
Уеб страниците, както и техните модули, отнасящи се към определена тема могат да бъдат групирани на сайта в Раздели, например "Училищна информация" или "Родители".
Разделите и страниците могат да бъдат групирани в Области. Областта обикновено представлява завършен уебсайт, например, училищен уебсайт или уебсайт на отделен клас, достъпен за цялото училище, или дори частен вътрешен уебсайт, принадлежащ на един клас или училищната администрация . Областта може да съдържа раздели, подраздели и т.н. Например, сайтът на училищен клас наречен "8 клас" може да съдържа раздел за всеки ученик в класа. В този раздел могат да се създадат подраздели, например, "Писмени работи" и "Стихотворения". Разделът "Стихотворения" може да съдържа стихотворенията на децата, например, по едно стихотворение на страница.
(Тези имена ще бъдат използвани в примери по-нататък в Ръководството.)

1.1 Преди да започнете

Това ръководство ще ви помогне да създадете първия си уебсайт, като ви покаже стъпките необходими за създаването на уебсайт чрез Website@School.
Максимална полза от това Ръководство ще извлечете, ако следвате примерите, дадени в процеса на инсталация на вашия Website@School.
Предполагаме, че имате достъп до инсталиран и работещ Website@School, както и до демонстрационните материали и Ръководството за потребителя .
Използвахме фиктивното име на домейн 'exemplum.eu' във всички екранни снимки, показани по-долу. Естествено, можете да замените 'www.exemplum.eu' и 'exemplum.eu' с име, отговарящо на целите ви.

Също предполагаме, че имате валидно потребителско име, парола и разрешение за достъп до административната част на Website@School. Такова разрешение сте получили при започване на инсталацията на Website@School. Или потребителското име и паролата са ви дадени от уебмастъра, който ви е осигурил достъп, съобразно административната роля, която ще изпълнявате.
( В това ръководство г-ца Вилемина Бладерхрун е инсталирала Website@School и затова има пълен достъп. )

БЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с инсталиран Website@School, можете да използвате специалния експериментален административен сайт на адрес http://wyxs.net/was_daily/admin.php.
За вход, моля, използвайте потребителско име jtester с парола Jtester4U.
Създадения от вас уебсайт можете да видите на адрес http://wyxs.net/was_daily/index.php.
БЕЛЕЖКА: Този сайт се обновява всяка нощ в 04.00 GMT +1 и всички експериментални данни се изтриват.

1.2 Цели на обучението

Това Ръководство ще ви покаже основните операции и функции, достъпни в Website@School. След запознаване с Ръководството ще можете:

1.3 Общи характеристики

Website@School има някои общи характеристики, които не е лесно да се открият.

1.3.1 Незрящи и слабо виждащи потребители

Интерфейсът за управление на Website@School може, също така, да бъде адаптиран. Модули (наречени 'Кожи') могат да бъдат избрани и инсталирани индивидуално за всеки потребител чрез настройките на потребителя. Това може да бъде направено чрез Акаунт администратор> Потребител > Потребителско име > Основни свойства > Падащо меню: Кожи. Описание на достъпните кожи можете да намерите в глава Акаунт администратор, раздел 5. Кожи.

1.4 Конвенции

По-долу са представени текстови елементи със специално условно значение:

(top)

2. Подготовка

Website@School е система за управление на уеб съдържанието (CMS). Съдържанието, което създавате и оформяте в зоната за управление на Website@School, е това, което ще виждате на училищния уебсайт. Често, след като извършите някакво действие в зоната за управление на Website@School, ще желаете веднага да видите резултата. Това е най-лесно да се направи чрез използване на два браузъра.

2.1 Два браузъра

За да се улесни работата ви с Website@School, ви съветваме да отворите браузър в два отделни прозореца на работната ви станция: единия прозорец използвайте за работа в зоната за управление на Website@School, а другия - за наблюдение на резултатите от вашата работа.

Съветът ни към училищата е да подсигурят две работни станции с браузъри: първата - за работа с Website@School, а втората - за наблюдение на уебсайта, върху който се работи. Почти всички браузъри (Mozilla Firefox, Opera, Safari и т.н.) са съвместими с крайния продукт на Website@School в HTML формат. При повечето браузъри натискането на клавиш [F5] ще доведе до обновяване на съдържанието на уеб стараницата.

Отворете браузъра. Отидете на адреса URL (Унифициран Локатор на Ресурси) на вашето училище. Например: http://exemplum.eu/index.php
(Това е фиктивен URL, заменете го с реалния URL на вашето училище.) Заменете само URL на вашето училище, не изтривайте частта index.php.)
Ако при инсталирането на Website@School сте изтеглили демонстрационните материали, на екрана ще се появи следната училищна уеб страница:

 Exemplum Primary School website, demonstration data, welcome page ]
guidedtour_site_in_browser.png

Сега отворете втори браузър в нов прозорец на станцията, на която работите, или на друга работна станция. Отидете на адрес: http://exemplum.eu/admin.php.
(Това е отново фиктивен URL, заменете го с реалния URL на вашето училище. Заменете само URL на вашето училище, оставете частта admin.php.)
Пред вас ще се появи диалогов прозорец за достъп до зоната за управление на Website@School:

[ Exemplum Primary School: login page ]
guidedtour_login_in_browser.png

Вие можете да влезете в Website@School.

2.2 Вход

А сега ще обясним, как работи входната уеб страница.
[ Exemplum Primary School, login page: username: wblader, password: *********** ]
guidedtour_login_wblader.png
Въвеждане на данни във входната уеб страница:

Натиснете клавиша [Enter] на вашата клавиатура или кликнете [OK], за да влезете в Началната уеб страница на Website@School.

2.3 Управление на началната страница

След успешен вход (следете съобщенията за състоянието), ще попаднете в Началната страница на Website@School:
[ Management home: Message= succes. Welcome ]
guidedtour_was_home_after_login.png

БЕЛЕЖКА: Тази страница има много функции. За повече информация вижте раздел 1.3 Основни характеристики.

Обяснение:
Това е началната страница за управление на Website@School. От тук са достъпни всички функции, свързани с управлението.

2.4 Изход

Много е важно да излезете правилно и официално. Не приключвайте сесията с кликане на X в ъгъла на браузъра или използвайки браузърната опция Изход. Това може да доведе до съобщения за грешки при следващото ви включване към сайта. За обяснение вижте раздел 7. Съобщения за грешки по-долу.

Кликване върху текста в горния десен ъгъл на екрана ( изход Вилемина Бладерхрун ), е правилният начин да излезете.

[ Exemplum Primary School, logout page: Message= success, pop up: success ]
guidedtour_login_logged_out.png

Появяването на информационното съобщение е потвърждение, че сте излезли успешно.

За да влезнете отново, кликнете [OK] в изскачащото съобщение, след което въведете данните за вход.

(top)

3. Области, раздели, страници, текст и изображения

В този раздел ще научите как да създадете Област и стартова страница за 'Старши' потребители, да прибавите раздел за старшите потребители 'Андрю Рийз' и 'Катерина Хейс', и след това да създадете уеб страница с текст, изображения и т.н..

3.1 Прибави област

Областта, сама по себе си, представлява завършен самостоятелен уебсайт. Създаването на нова Област започва от Началната страница на Website@School:
[ Management home: Welcome ]
guidedtour_was_home.png

Кликнете върху иконата Конфигурации [ Configuration Manager ], за да отворите прозореца Конфигурации:

[ Configuration Manager ]
guidedtour_configurationmanager_overview.png

В панела Меню, кликнете върху Области, за да отворите диалоговия прозорец Области:

[ Configuration Manager: Areas ]
guidedtour_configurationmanager_areas_overview.png

В раздела Области, кликнете Добави област , за да отворите диалоговия прозорец Добави област:

[ Configuration Manager: Add an Area, entry fields ]
guidedtour_configurationmanager_add_area.png
Обяснение:

Кликнете върху иконата [Запази], за да се върнете на диалоговия прозорец Области:

[ Configuration Manager: Message= success. Areas: Area added ]
guidedtour_configurationmanager_area_added.png

Диалоговият прозорец Области е пред вас. Разделът Области е добавен. Обърнете внимание на съобщението за състоянието, в жълто.

3.2 Прибави страница

В този раздел ще се научите да създавате начална страница за новата Област . Предполагаме, че сте се върнали на Началната уеб страница на Website@School .
[ Management home: Welcome ]
guidedtour_was_home.png

Кликнете върху иконата Администриране [ Page Manager ], за да отворите диалоговия прозорец Администриране. В демонстрационните материали, името му е Примерно начално училище:

[ Page Manager: Exemplum Primary School ]
guidedtour_pagemanager_overview.png

Панелът Меню показва списък на Областите, управлявани от софтуера. Областта Примерно начално училище е отделена и всичко свързано с нея е показано в работното пространство.

Ние се интересуваме от новосъздадената Област, затова в Меню, кликнете върху Старши потребители, за да влезнете в Областта.

[ Page Manager: Seniors: no nodes ]
guidedtour_pagemanager_area_no_nodes.png

Обърнете внимание, че новата Област все още няма съдържание (страници и раздели). Сега ще добавим страница.
В Старши потребители, кликнете Прибави страница, за да се отвори диалогов прозорец:

[ Page Manager: Add a page: entry fields ]
guidedtour_pagemanager_add_page.png
Обяснение:

Кликнете [Запази], за да запазите настройките на Началната страница. Сега виждате Администриране на Областта. Обърнете внимание на показното съобщение за състоянието.

[ Page Manager: Message= success. Seniors: Welcome page added ]
guidedtour_pagemanager_page_added.png

Началната страница е добавена. Обърнете внимание на вида на иконите в ляво на Началната страница.

3.2.1 Икони за страница и раздел

Създадената страница (или Раздел) има свойства и функции, които могат да се актуализират посредством активни икони.
[ Page Manager: page and section icons ]
guidedtour_pagemanager_page_properties.png

Иконите са:

 1. Начало or [Н] / оцветена в сиво Начало или [_]:Видима икона Начало обозначава началната страница (по подразбиране) на Област, Раздел или страница, т.е първата страница видима на уеб сайта. Оцветена в сиво икона Начало показва, че тези Области, Раздели и страници не са начални страници.
 2. Икона Кошче или [D]: Кликнете върху нея, за да изтриете Област, Раздел или страница.
 3. Икона Молив или [E]: За редакция на основните свойства на Област, Раздел или страница.
 4. Видим или [_] / Невидим или [I]: Иконите имат две функции:
  - 1. Иконите показват дали дадена страница или раздел са видими, невидими или скрити.
  - 2. Кликване върху иконите води до отварянето на разширени опции за редакция.
 5. Визуализация на страница или [P] / икона Папка или [+]: Иконите имат две функции:
  - 1. Кликване върху иконата Визуализация на страница показва съдържанието на страницата в нов прозорец.
  - 2. Кликване върху иконата Папка води до показване на дървовидната и структура и съдържащите се в нея страници и/или папки .
 6. име на Страница/Раздел: Името на страница дава достъп до страницата. Името на Раздел, както иконата Папка, дава достъп до основните свойства на Раздела.
 7. nn: Номер на Раздел. Всяка страница или Раздел има уникален номер.
БЕЛЕЖКА: Моливът, иконите видим/невидим и имената на страница/Раздел са активни връзки.
[ Page Manager: Seniors: home set ]
guidedtour_pagemanager_home_added.png

Сега направете страницата видима като кликнете върху иконата Начало (оцветена в сиво).

Бележка: По принцип не е необходимо да настройвате иконата Начало, тъй като винаги ще има нещо показано на екрана, дори празна страница. Но е добра практика да настройвате иконата Начало сега.

Въпреки, че страницата е видима, тя няма съдържание. В следващия раздел ще ви покажем как да добавите текст и изображение на страницата.

3.3 Прибави текст

Сега ще добавим съдържание на страницата.
В Старши потребители, кликнете върху Добре дошли, за да отворите редактора на страницата:
[ Page Manager: FCK editor: opened. Other managers, logout and public area inaccessible ]
guidedtour_pagemanager_FCK_open.png

Редакторът е от типа ТКВТП (това, което виждате, това получавате) текстов редактор, допълнителна информация, за който можете да намерите в раздел Редактори. Там също ще намерите списък с клавиши за бърза връзка от клавиатурата.

Редакторът има едно свойство, което ви съветваме да използвате. Кликнете върху иконата Увеличи размера на редактора [ FCK editor: maximize editor size ] в дясната част на долния ред икони. Редакторът ще заеме целия екран, предоставяйки ви достатъчно място да създадете вашия текст.

Моля, въведете някакъв текст, например:

Здравей свят!

Това е началната страница на старшите потребители.


Надяваме се, че харесвате страниците ни

[ FCK editor: maximized. Text added ]
guidedtour_pagemanager_FCK_maximised.png

Запазете текста в редактора с иконата Запази [ FCK editor: save ] , или използвайте [Ctrl+Shift+S]. Правете това често, за да намалите риска да загубите текста поради внезапна повреда на работната станция или загуба на връзка с уеб сървъра .
След като запазите текста се върнете на диалоговия прозорец Администриране на Област Старши потребители:

[ Page Manager: Message= success. Seniors ]
guidedtour_pagemanager_page_edited.png

Вие се върнахте на Администриране в Областта Старши потребители. Проверете резулататите си като кликнете върху Визуализация на страница[ FCK Editor: Page preview ] icon. Отваря се нов прозорец, който ви показва как ще изглежда страницата на уеб сайта:

[ Page Manager: preview of Area: Seniors ]
guidedtour_pagemanager_seniors_preview_text.png

Ако предпочитате да виждате страницата на цял екран, щракнете с десния бутон на мишката върху иконата Визуализация на страница и изберете Open Link in New Window (в Firefox).
След като затворите прозореца ще се върнете на Администриране на Областта Старши потребители.
В следващата секция ше ви покажем как да добавите снимка на началната страница.

3.4 Прибави изображение

В този раздел ще прибавим изображение на началната страница на Старшите потребители. Това може да се направи в три стъпки :
1. Избиране на дясна папка
2. Качване на изображение към уеб сървъра
3. Поставяне на изображението в уеб стараницата

3.4.1 Избиране на дясна папка

Приемаме, че сте в Администриране и сте избрали Областта Старши потребители.

[ Page Manager: Seniors ]
guidedtour_pagemanager_home_added.png

В работното пространство на Старши потребители, кликнете върху връзката на страницата Добре дошли.
Отваря се текстовият редактор FCK. Увеличете работното пространство на Редакрора, по начина описан по-горе.

[ FCK editor: maximized, text ]
guidedtour_pagemanager_FCK_add_image.png

Направете следното:

Отваря се диалоговият прозорец Свойства на изображение:

[ FCK editor maximized with Image Properties window ]
guidedtour_pagemanager_FCK_image_properties.png

В диалоговия прозорец Свойства на изображение, кликнете [Търсене по сървъра], за да отворите диалогов прозорец Мои файлове:

[ My Files ]
guidedtour_FCK_image_properties_My_Files.png

В момента няма файлове в личното ви пространство за съхранение на файлове (наречено 'Мои файлове') или в пространството за съхранение на файлове принадлежащо на Областта 'Старши потребители'.

Първо трябва да качим изображение към сървъра на Web@School, преди то да може да се използва в нашата уеб страница.

3.4.2 Качи изображение

Отидете до папката, където ще се съхраняват файловете за Област Старши потребители. Ако сте в папката 'Мои файлове', направете следното: Сега се намирате в правилната папка.

Като алтернатива бихте могли да използвате надписите в горната лента, за да се придвижите бързо до 'Всички Файлове' като кликнете на връзката 'Всички Файлове'.

[ Seniors ]
guidedtour_FCK_files_seniors.png

Кликнете върху Прибави (качи) файлове, за да се отвори диалоговия прозорец Прибави (качи) файлове :

[ Add (upload) files, entry field, browse buttons ]
guidedtour_FCK_add_upload_files.png

Можете директно да качите файлове към сървара на Website@School от компютъра, на който работите.
На страницата 'Прибави (качи) файлове', показана по-горе, наведнъж могат да бъдат качени само по четири файла. Ако е необходимо, броят на файловете за качване, показани на страницата може да бъде увеличен; за повече информация вижте Администратор конфигурация. По подразбиране страницата Прибави (качи) файлове дава възможност да се качат до осем файла.

Кликнете върху бутона [Търси] за ИмеНаФайл (1), за да отворите диалогов прозорец на вашия компютър, чрез който да намерите файла, който искате да качите:

[ Add (upload) files. File upload window, file selected ]
guidedtour_FCK_add_upload_files_browse.png

Изберете файла и кликнете върху [Отвори]:

[ Add (upload) files: Filenme (1): file path entered ]
guidedtour_FCK_upload_files_ready.png

Сега името на файла и директориите, в които той се намира на вашия компютър се виждат в полето ИмеНаФайл (1). Кликнете върху [Запази], за да качите файла към училищния сървър. След това ще се върнете във файловото пространство на Областта Старши потребители:

[ Seniors: Message= success ]
guidedtour_FCK_files_file_uploaded.png

Сега изображението е качено към сървъра на Website@School. Обърнете внимание на съобщението за потвърждение в жълтата лента на състоянието. Файлът е сканиран за вируси и на страницата автоматично е създадена миниатюра .

3.4.3 Вмъкни изображението в уеб страницата

Кликнете върху миниатюрата на изображението. Показва се диалогов прозорец Свойства на Изображение. Тук можете да добавите или промените свойствата на изображението. За сега просто натиснете [OK], за да вмъкнете изображението в страницата.

[ FCK editor maximized: Image Properties window with image ]
guidedtour_FCK_image_properties_with_image.png

В диалоговия прозорец Свойства на Изображение кликнете върху [OK], за да поставите снимката в текста:

[ FCK edtor maximized: text and image, image too big ]
guidedtour_FCK_image_added.png

Ако смятате, че снимката е визуално твърде малка или голяма за текста, можете лесно да коригирате размера като кликнете върху някой от ъглите на снимката и просто я разтеглите или свиете, докато държите левия бутон на мишката натиснат:

[ FCK editor maximized: image resized ]
guidedtour_FCK_image_resized.png

Кликнете върху [Запази], за да запазите промените и се върнете на Администратор на страница.

[ Page Manager: Message= success. Seniors ]
guidedtour_pagemanager_page_edited.png

Сега сте се върнали на Администратор на страница в Областта Старши потребители.
Ако желаете, можете да видите страницата като натиснете иконата Визуализация на страница ; това вече беше обяснено по-горе. По-забавно е да отидете направо на уебсайта Website@School:

[ Exemplum Primary School home site ]
guidedtour_frugal_site.png

Използвайте падащото меню Избери Област и изберете Областта Старши потребители. След това кликнете върху бутона [Go]:

[ Area: Seniors. Welcome page, logo picture changed ]
guidedtour_pagemanager_seniors_preview_text+img.png

(снимката е предоставена от Lamco School Buchanan )

Вече сте на сайта на старшите потребители и можете да видите, че сме заменили логото на Website@School със снимка на Старшите потребители (само за демонстрация в това Ръководство). Това е лесно да се направи. Моля, вижте главата Администратор конфигурация, раздел 3.4 Конфигуриране на 'Име на Тема' за Област n и конфигурационните опции в Основна тема, за да разберете как да подмените логото, да оставите мястото за него празно, или да използвате друга от наличните в Website@School теми .

3.5 Добави раздел

В този раздел ще ви покажем как да добавите нов Раздел за Андрю Рийз, ученик от групата на Старшите потребители. Той има съученичка, Катерина Хейс, за която ще научите повече по-късно.

Приемаме, че сте се върнали на началната страница на Website@SchoolДобре дошли:

[ Management home: Welcome ]
guidedtour_was_home.png

Кликнете върху иконата Администратор на Страница [ Page Manager ] (ако е необходимо, в Меню кликнете върху Старши потребители ), за да отворите Областта Старши потребители.

[ Page Manager: Seniors ]
guidedtour_pagemanager_area_seniors_open.png

В работното пространство на Старши потребители кликнете върху Прибави раздел, за да отворите диалоговия прозорец Прибави раздел:

[ Page Manager: Add a section, entry fields ]
guidedtour_pagemanager_add_section.png
Обяснение на показаните елементи:

Кликнете върху [Запази], за да запазите настройките на Раздела. След като го направите, ще се върнете обратно на Администратор на Страница за Старши потребители. Разделът на Андрю е добавен.

[ Page Manager: Message= success, Seniors, section added ]
guidedtour_pagemanager_section_added.png

Следва упражнение, което можете да направите за да практикувате създаването на Раздели и страници.
Опитайте следното:

- Прибавете нов Раздел 'Катерина Хейс'
- Отидете до Раздела 'Андрю Рийз' и прибавете подРаздел наречен 'Стихотворения'
- В подРаздела наречен 'Стихотворения' създайте страница наречена 'Котка'

Уверете се, че Разделите и страниците, които прибавяте са Видими.

Сега можете да прегледате цялата Област чрез настройване на дървовидния изглед на 'максимален'.
Резултатът би могъл да изглежда така:

[ Page Manager: Seniors: page and sections added ]
guidedtour_pagemanager_create_order_overview.png

Или би могъл да изглежда различно. Резултатът няма значение за това упражнение, той само ви води към следващия раздел.

3.6 Подреди

Приемаме, че сега сте на Администратор на Страница и в Областта Старши потребители.
Ако сте завършили упражненията, както са описани по-горе, можете да видите Раздели и страници, както е показано:
[ Page Manager: Seniors: page and sections added ]
guidedtour_pagemanager_create_order_overview.png

Ще забележите, че новите елементи са добавени в горната част на Областта. Това е така, защото ние не създадохме новите Раздели и страници в Раздела на Андрю. Това не е начина, по който искаме да изглежда струкрурата на уеб сайта.
Сега е времето да оправим нещата и да ги подредим по начина, по който искаме.
Ние искаме Началната страница в горната част на дървовидната структура и Разделите, принадлежащи към Старши потребители, подредени в азбучен ред под нея.

Ето така можете да подредите елементите, за да отговарят на желания от вас ред:

Кликнете върху иконата Молив от Раздела на Катерина. Отваря се диалогов прозорец Редакция Основни свойства на раздел n:

[ Page Manager: Edit basic properties of section n, dropdown menu: Order, opened on After page 34 (Welcome), ]
guidedtour_pagemanager_area_create_order_basic_prop.png

Използвайте падащото меню Подреди, за да преместите Разделите на Андрю и Катерина.
Използвайте падащото меню на раздела Родител, за да преместите раздела Стихотворения в раздела на Андрю. Накрая, също чрез падащото меню на раздела Родител, преместете стиха Котка в Стихотворения.

Крайният резултат ще изглежда така:

[ Page Manager: Seniors. Ordering ready ]
guidedtour_pagemanager_area_create_order_ready.png

Сега разширете изгледа до максимален, за да покажете елементите на структурата:

[ Page Manager: Seniors. Tree view expanded ]
guidedtour_pagemanager_area_expanded_tree.png

Ние използвахме: Настрой дървовиден изглед на минимален и кликнахме върху него. Дървовидният изглед има няколко опции и те са разяснени в главата Администратор на Страница.

В следващия раздел ще ви покажем как да дадете на Андрю необходимите разрешения за Достъп до неговите Раздел и страница.

(top)

4. Разрешения за достъп

В този раздел са описани само основите на управлението на достъпа. Website@School има усъваршенствани опции за управление на достъпа, позволяващи ви да дадете права за достъп до Областта до ниво страница, а дори и повече. За повече информация вижте глава Администратор Акаунт .

В това Ръководство ще ви покажем как да дадете разрешения за достъп до Раздела и страниците на Андрю. Това ще бъде направено като се имат предвид неговите разрешения за достъп като администратор.

Кликнете върху иконата Администратор Акаунт [ Account Manager ], за да отворите Администратор Акаунт:

[ Account Manager: Account Manager. Summary of Users and groups ]
guidedtour_accountmanager_overview.png

В Меню кликнете върху Потребители, за да отворите списъка с Потребители:

[ Account Manager: Users ]
guidedtour_accountmanager_users.png

За да дадете разрешения на акаунта на Андрю Рийз, кликнете върху иконата Молив до името му, при което ще се отвори диалогов прозорец Редакция Име на Портебител (пълно име):

[ Account Manager: Edit User andrew (Andrew Reese) ]
guidedtour_accountmanager_user_basic.png

4.1 Достъп като администратор

Сега се намирате в Основни привилегии за достъп на Андрю .
В Меню, кликнете върху Админ, за да влезете в диалоговия прозорец Администраторски права: име на потребител (пълно име):
[ Account Manager: Administrator permissions: andrew (Andrew Reese). Checked: Basic administrator, Page Manager and File Manager ]
guidedtour_accountmanager_user_admin.png

На тази страница можете да изберете разрешенията за различни функции на управлението. За безопасност новите Потребители нямат никакви права.
На Андрю искаме да дадем разрешение само да редактира страници и да качва изображения в собствения си Раздел. Отметнете само квадратчетата за следните опции и нищо повече:

Бележка: За редовни Потребители разрешението 'Обикновен администратор' е винаги необходимо. Потребителят може да получи и други разрешения, но никога не давайте 'Пълни права' на обикновен Потребител.

Кликнете върху [Запази], за да запазите разрешенията, които сте дали на Потребителя. Сега сте отново на прозореца Редакция Име на Портебител (пълно име).
В Меню можете да видите добавена и достъпна опцията Администратор на Страница.

4.2 Достъп като модератор

Сега можем да дадем достъп до Разделите и страниците на Андрю.
[ Account Manager: Message= success. Edit user andrew (Andrew Reese). In Menu Page Manager link added ]
guidedtour_accountmanager_user_page_perms_added.png

Click on Page Manager to open the Page Manager permissions: username (Full Name) dialogue:

[ Account Manager: Page Manager permissions: andrew (Andrew Reese) ]
guidedtour_accountmanager_page_man_perms.png

You can see there are no permissions assigned to the User. This is standard security feature. We only want to give Andrew partial permissions in the Seniors Area.
To expand the Seniors Area, click on its folder icon:

[ Account Manager: Page Manager permissions: andrew: (Andrew Reese). Dropdown menu: section Andrew Reese: Sectionmaster ]
guidedtour_accountmanager_user_page_manager_permissions.png

Look for Andrew's section and click the dropdown menu. Several Roles become visible. A 'Role' represents a set of permissions.

Roles and permissions:

We trust Andrew Reese so we can give him permission to create, delete and modify pages in his own Section, as well add subSections like Poems and Papers. It is safe to make him Sectionmaster over his own Section, so we set the dropdown menu to Sectionmaster.

NOTE: Be very careful NOT to assign Andrew as Guru on all current and future Areas!

Now click [Save] to save Andrew's permissions and return to his basic properties.

When Andrew logs in with his correct username and password, he would see the following page when he navigates to Page Manager:

[ Page Manager: Seniors, Andrew's section accessible ]
guidedtour_pagemanager_andrews_view.png

NOTE: Andrew has no access (greyed out) to the other managers, nor to other Areas or to Catherine's section and he cannot see the Intranet(s).

The access permissions are further discussed in the Configuration Manager chapter.

(top)

5. Прибави потребител

In this section we will create a User called Mary Astell. We assume you are in Website@School Home.

Click the Account Manager [ Account Manager ] icon, to open the Account Manager:

[ Account Manager: Account Manager, summary of users and groups ]
guidedtour_accountmanager_overview.png

In the Menu, click Users, to open the list of all Users:

[ Account Manager: Users ]
guidedtour_accountmanager_users_all.png

At the Users, click Add a User to open the Add a new User dialogue:

[ Account Manager: Add a new User, entry fields ]
guidedtour_accountmanager_add_user.png

The list of Users is now displayed:

[ Account Manager: Message= success. Users, User added ]
guidedtour_accountmanager_user_added.png

At this point, it is a good exercise to add a new User called mastell who is a teacher in the school and to create a Section and pages for her.

6. Групи

Groups can be created in Website@School. Within each group we can create subGroups called 'Capacities'. A Capacity consists of a set of privileges.
A User can be added as a member of a Group and can also be a member of more than one Group at the same time. And the User can also have a different Capacity or role within each Group it belongs to.

For example:- Assume that User Maria Montessori, the teacher of the Juniors, has no permissions whatsoever. By associating her account 'mmonte' with Group 'Team' and Capacity 'Member' she inherits all permissions associated with the combination Team/Member. This could mean, for example, that she may only read the Intranet (private Area) of the Team, while another member with the combination Team/Principal (i.e. Amelia Cackle) has the privileges to write, add and delete pages and sections for the Team Intranet.
If Maria Montessori is subsequently associated with the Group 'Juniors' in her function as a 'Teacher', she then enjoys all privileges associated with the Capacity 'Teacher' of the Group 'Juniors'. Her students may also be associated with the Group 'Juniors' but in a 'Seniors' Capacity rather than a 'Teacher' Capacity. Privileges associated with this 'Seniors' Capacity could be limited to viewing pages in a protected Area, whereas the 'Teacher' Capacity could allow for adding and editing pages to such a protected Area.
And later, should Maria becomes a teacher of the 'Seniors', it is very easy to end her membership of the 'Juniors' Area and make her a member of the 'Seniors' Area.

The Group feature is too lengthy to be fully explored in the Guided Tour but is discussed extensively in the Account Manager chapter, section 5. Groups.

(top)

7. Error messages

We hope you have made no erros while doing these exercises. But since most Users often terminate their browser sessions by the unrecommended way and other Users are updating pages at the same time, errors can easily occur.

7.1 Locked page

After logging in again, and going to the page you want to edit, you can likely get an error message:
[ Page manager: message= page locked, pop up: page locked. Seniors ]
guidedtour_locked_page.png

The message says that Wilhelmina tried to have a sneak preview of the poem Andrew is writing. This means the page is in use and cannot be accessed by another User at the same time it is being updated.

(top)

8. Заключение

You have created an Area, a few Sections, opened a page, and added some text and an image to it, created a User and assigned permissions to that User.

This is the end of your Guided Tour. We hope we have shown you how easy it is to use the Website@School Content Management System.
In the other chapters we will explain in depth, step-by-step and fully illustrated, the many features and techniques available in the Website@School CMS.
Please use the Table of Contents to select a chapter.

(top)

Author: Dirk Schouten < schoutdi (at) knoware (dot) nl >
Version 1.10 Last updated: 2014-02-04